Smittevern i den pedagogiske hverdagen

Koronapandemien har ført til store endringer i hverdagen. Endringene har også påvirket den pedagogiske praksisen i vesentlig grad. Barnehagen skal gi barna gode erfaringer, nyttig kunnskap og etablere nye hygienerutiner gjennom lystbetonte aktiviteter i trygge rammer. Dette skal bygge viktig og trolig livslang kunnskap.

Arbeidet bygger på nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Smittevernsarbeidet kombineres med god pedagogisk praksis. En praksis som bygger på vår arbeidsmåte Kunnskap & Innovasjon. Det skal sikre at vi bygger praksis på ny kunnskap og erfaringer, stadig på jakt etter beste praksis, forankret i Forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. En beste praksis som også ligger til grunn for våre felles konsepter Mat med Smak, Go Green og Jump.

De tre viktigste smittevernfaktorene:

  1. Ingen kommer til barnehagen om de ikke føler seg friske
  2. Vi har gode rutiner for hånd- og hostehygiene
  3. Vi begrenser antall nærkontakter i løpet av dagen

Dette har nå blitt dagligdagse rutiner og en del av den psykologiske kontrakten som vi mennesker har med hverandre. Dersom alle overholder reglene, vil vi få mindre smitte i samfunnet. Etter gjenåpning av barnehagene har antall smittede med Covid-19 sunket. Barn synes å ha mindre smitterisiko enn voksne.

Hvordan kan vi gjøre dette på et vis som barna forstår?

Det er ansatte og foreldre som har hovedansvar for smittevernsarbeidet, derfor er et godt barnehage-hjem-samarbeid svært viktig. Gjennom god dialog skal vi sammen skape den trygge barnehagehverdagen. Samarbeidsutvalget i hver barnehage er spesielt viktig i tilretteleggingen.

Syke personer skal ikke i barnehagen

Foreldre og ansatte må vurdere symptomer på luftveis-relaterte sykdommer. Alle er hjemme til man er symptomfri. Dersom sykdom oppstår i barnehagen, blir barna skjermet og foreldre må hente barna så raskt som mulig. Det er viktig at vi alltid kan nå dere mens barna er i barnehagen. En voksen vil alltid være sammen med barnet i ventetiden.

Hoste

God hostehygiene er det helst de voksne i barnehagen som kan klare. Det å hoste i albukroken kan øves på, men er vanskelig å få til med barna. Grensen for å sende barn med hoste hjem vil være lav.

God hygiene

Det første som skjer når dere kommer i barnehagen er at barna, sammen med enten en ansatt eller forelder, går og vasker hendene. Det gjøres med såpe og vann. Hendene gnis grundig på alle sider og såpen skylles godt av før hendene tørkes med engangspapir.

Vi gjentar håndvaskrutinen:

  • Hver gang man går inn og ut av avdelingen
  • Før og etter måltid, uavhengig om man er ute eller inne
  • Etter alle toalett- og stellesituasjoner
  • Før man går hjem

Mange barn elsker å vaske hendene, andre synes dette er kjedelig avbrekk fra mer attraktive aktiviteter. Ansatte skal gjøre dette til en lek, med nødvendig smittevernfunksjon i bunn.

Håndvask på tur

På tur er kanner med vann og flytende såpe medbrakt. Alternativt brukes våtservietter 
og hånddesinfeksjon.

Renhold av leker og utstyr

Inne

Hver smågruppe/kohort har sine leker og sitt utstyr. Dette skal vaskes jevnlig, og gjøres som en naturlig del av hverdagen. Såpe og vann er vårt viktigste våpen mot viruset. Leker tar en tur i vaskestampen før de tørkes og settes på plass. Barnehagen har faste rutiner for daglig renhold av overflater.

Ute

Det viser det seg at koronaviruset liker seg dårlig når det blir utsatt for UV-stråler. Dette betyr at det er svært lite virus på overflater utendørs. God håndhygiene er viktigst, så en grundig håndvask gjøres før man går ut.

Redusert kontakthyppighet

Som et smitteverntiltak skal barna ha færre sosiale kontaktpunkter i løpet av barnehage-dagen. Barn på samme avdeling, også kalt kohort, kan leke og være sammen som normalt.
Barnehagen blander ikke barn fra ulike avdelinger. Dette gjelder både ute og inne.

Barnehagen skal være fylt av glede og omsorg fra nærværende ansatte, og barna skal delta i lekende samspill med venner. Klemmer, trøst og nærhet fra ansatte og andre barn er viktig. Kohorten blir som en familie! Barnas behov for trygg tilknytning blir godt ivaretatt innenfor kohorten.

Jump

Et av de beste tiltakene for å sikre sosial distanse er å bruke den flott naturen vi har rundt oss. Barnehagene har fokus på å øke den fysiske aktiviteten og dermed utvikle varig bevegelsesglede hos barna. Erfaringer som barn får på tur, både i nærmiljøet 
og på naturlekeplassen er viktig for barns motoriske, kognitive og sosiale utvikling. 
Det å være ute gir oss gode rammer for aktivitet samtidig som smittevernstiltak er 
lett å gjennomføre.

Mat med Smak

Barna spiser med sin faste gruppe. Maten er ferdig tilberedt og blir servert. Barna får fortsatt velge hva og hvor mye de vil ha på tallerkenen. Maten er sunn og ernæringsriktig. Måltidet skal preges av gode samtaler og gleden av å dele et måltid.

Hvile

De minste får sin tilpassede lur. Mange barnehager har endret på soverutinene, og flere barn sover når de er på tur. I noen barnehager sover barna i hengekøye eller i et lite telt når de er på tur. Koronatiden gir oss stadig nye erfaringer og gode opplevelser. Særlig ute i naturen!

Søvn er viktig, og barnehagen vil sammen med dere finne løsninger som gjør at ditt barn kan hvile.

Smittevern er i 2020 blitt en naturlig del av hverdagen, og noe som vi alle må bidra til. Barna tar lett til seg ny kunnskap gjennom at de får ta del i positive aktiviteter og erfaringer. Dette er et arbeid som er godt i gang, og som vil følge den pedagogiske praksisen så lenge det er behov.

 

Velkommen til barnehagene våre