Si din mening om din barnehage

TForside-Kidsa-1163iden er igjen inne for at å sende ut en brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen er den samme for alle barnehager i Bergen og skal bidra til å måle den pedagogiske kvaliteten på det tilbudet barn i barnehagen får. Foresatte til alle barn i barnehagen blir invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. I perioden 7.februar til 26. februar kan du si din mening om forskjellige forhold ved barnehagetilbudet. Formålet med brukerundersøkelsene er å få tilbakemelding fra foreldrene om deres opplevelser og erfaringer med barnehagen.

Dere vil få spørsmål om personalet, lek og læring, språk, relasjon, barnets og foreldres medvirkning, danning og inkluderende fellesskap. Nytt i 2017 – det er nå åpnet et kommentarfelt i slutten av undersøkelsen hvor det er mulig å skrive utfyllende kommentarer.

Alle foresatte som er registrert med epostadresse vil i løpet av tirsdag 7. februar motta et elektronisk spørreskjema som kan besvares på språkene norsk, engelsk, polsk, somali, russisk og arabisk. Har du flere barn, må du svare for hvert av dem.

Kidsa Barnehager er opptatt av din mening og har som mål at minimum 75% av våre kunder skal svare. Kidsa Barnehager ønsker et sterk og godt foreldresamarbeid. En høy svarprosent vil gi oss viktig informasjon og betydningsfull kunnskap om styrker og svakheter ved tilbudet vi gir barna. Resultatene vil vi bruke til å videreutvikle kvaliteten på arbeidet vi utfører.

Dersom du ikke mottar e-post om undersøkelsen
Hvis dere er to foresatte, kan den andre har fått den?
Husk å sjekke alle epostmapper, i tilfelle eposten har havnet i spamfilteret.

Hvis du ikke har tilgang til epost, vil barnehagen hjelpe deg slik at du får svart gjennom et eget brev med påloggingsinformasjon.
Dette brevet vil bli sendt ut torsdag/fredag, uke 6.

Det vil også gå ut en SMS med lenke til spørreskjemaet, hvis du ikke har svart innen 10.februar.
Har du slettet lenken med spørreskjema? Da kan du gå inn på artikkelen på Bergen kommune og taste inn ditt mobilnummer. Hvis ditt mobilnummer er registrert, vil du få tilsendt ny kode på SMS.

Har du spørsmål til undersøkelsen, eller ikke mottatt undersøkelsen – ta kontakt direkte med Rambøll Management Consulting på e-post, skjemasupport@ramboll.com eller telefon 40 90 33 00.

Lykke til med besvarelsen.
Beste hilsen

Inger Marie Guddal Einan
Daglig leder