Priser hos KIDSA Sandgotna

HELDAGSPLASS

kr. 2.990 kroner per måned fra 01.01.19
kr. 3.040 kroner per måned fra 01.08.19
Reduserte plasser vil bli avregnet forholdsmessig.

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 50 % søskenmoderasjon

MATPENGER

kr. 250,- pr. mnd.