Om oss i KIDSA Sandgotna

KONTAKT

Daglig leder

Mats-Kristian Stokke Presterud
Telefon: 452 049 77
E-post: Mats.presterud@kidsabarnehager.no

Offentlig transport

Buss til Vestkanten senter nr. 20 eller 3; det tar ca 10 minutter å gå til barnehagen fra bussterminalen på Vestkanten senter.
Buss til Vadmyra nr. 3; det tar ca 3 minutter fra busstoppet til barnehagen.

Beliggenhet og nærmiljø

Kidsa Sandgotna, to hus, «tett i tett», ligger lunt og fint til i skogkanten et lite stykke bak Vestkanten. Nærmiljøet er en viktig arena som innbyr til aktivitet og turer. Vi har et variert uteområde med lekeapparater på forsiden og skogområde på baksiden. Her har vi grillhytte og overbygget amfi. Primært er dette området til våre friluftsgrupper fra avdeling Bjørnehiet. Her kan de tilbringe hele dagen da vi har gode fasiliteter med vedovn og bio-toalett.

Vi vektlegger

Hos oss treffer du barn fra ulike kulturer. En unik mulighet for å oppleve mangfold. Våre fokusområder (ute som inne) er godt språkmiljø (litteratur, sang og musikk), trygg tilknytning og lek.  Vi jobber strategisk med planer innenfor tema og prosjekter der barnas medvirkning og aktiv deltakelse blir vektlagt.

Det jobbes hele tiden med å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Et miljø der vi ser rundt oss og åpner opp for den som ikke er helt lik oss selv. Det handler både om å kunne inkludere og å mestre det sosiale samspillet. I dette arbeidet er foreldrene våre viktigste samarbeidspartnere.

I vårt arbeid med kvalitet arbeider vi med observasjonsmanualen CLASS. Vi benytter CLASS  til intern kompetanseutvikling, og barnehagen gjennomfører dette som et ledd i det å skape et likeverdig tilbud av høy kvalitet. Vi gjennomfører CLASS gjennom det å oppdage og kartlegge samspillet mellom barn og ansatte. En gang i året kommer det eksterne observatører fra andre KIDSA barnehager for å observere våre ansatte i samspill med barn. I etterkant av observasjonene får hver avdeling en rapport som beskriver hvilke områder av vår praksis som er tilfredstillende og hvilke områder vi kan utvikle og forbedre. Med dette arbeider vi systematisk for en kontinuerlig læringsprosess med fokus på kvalitet gjennom samspill, observasjon og kritisk refleksjon som fører til endring og utvikling.

Vi tilbyr

Et godt leke- og læringsmiljø med godt samspill mellom barn og ansatte som er støttende, sensitive med gode rutiner og fokus på lek, språk og barnas nysgjerrighet. Vi jobber systematisk for å være en høykvalitetsbarnehage med likeverdig tilbud til alle barna. Alt vi gjør er til best effekt for barna. Hver familie får tilbud om minimum 2 individuelle foreldresamtaler hvert år, men det er mulig å be om samtaler utover dette. Vi har godt samarbeid med øvrige instanser i hele Bergen Kommune og kan tilby veiledning der familier opplever behov for bistand i en vanskelig hverdag.

Pr. 01.01.21 er det vedtatt i Samarbeidsutvalget at vi er en FULLKOSTBARNEHAGE. Det betyr at vi tilbereder alle måltider i barnehagen, det er ikke nødvendig med medbragt matpakke. Familiene bringer kun 1 frukt hver dag.

Barnehagens organisering

Barnehagen har i dag 66 barn, fordelt på 3 avdelinger. Det er Bjørnehiet, Revehiet og Ekorntoppen. Ekorntoppen er småbarns gruppe, Bjørnehiet er en avdeling for de eldste barna og på Revehiet går de mellomste barna. Alle avdelinger tilbringer mye tid i ulendt terreng og bruker nærområdet til daglige turer. Avdeling Bjørnehiet er en «hybridavdeling» der halve gruppen tilbringer minimum 4 timer på tur eller på vår uteplass med fasiliteter som vedovn og bio-toaletter.

Vi er en fullkostbarnehage der alle måltider tilberedes i barnehagen eller ute på tur. Vi vektlegger verdien av å inkludere barna også i planlegging og forberedelser av måltider.

De fastlagte aktivitetene og turene begynner ca. kl 09.30. Enkelte dager kan vi starte tidligere, men det vil stå i periodeplan eller ukeplan som dere vil finne på Mykid.

Ta gjerne kontakt.