Om oss i KIDSA Sandgotna

KONTAKT

Daglig leder

Jan Lund Janson
Telefon: 915 66 838
Send e-post

Offentlig transport

Buss til Vestkanten senter nr. 5; det tar ca 10 minutter å gå til barnehagen eller skifte buss ved bussterminalen ved Vestkanten senter til buss nr. 6 Vadmyra.
Buss til Vadmyra nr. 6; det tar ca 3 minutter fra busstoppet til barnehagen.

Beliggenhet og nærmiljø

Kidsa Sandgotna, to hus, «tett i tett», ligger lunt og fint til i skogkanten et lite stykke bak Vestkanten. Nærmiljøet er en viktig arena som innbyr til aktivitet og turer. Vi har et variert uteområde med lekeapparater på forsiden og skogområde på baksiden. Her har vi grillhytte og overbygget amfi. Primært er dette området til våre friluftsgrupper fra avdeling Bjørnehiet. Her kan de tilbringe hele dagen da vi har gode fasiliteter med vedovn og bio-toalett.

Vi vektlegger

Hos oss treffer du barn fra ulike kulturer. En unik mulighet for å oppleve mangfold. Våre fokusområder (ute som inne) er godt språkmiljø (litteratur, sang og musikk), trygg tilknytning og lek.  Vi jobber strategisk med planer innenfor tema og prosjekter der barnas medvirkning og aktiv deltakelse blir vektlagt.

Det jobbes hele tiden med å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Et miljø der vi ser rundt oss og åpner opp for den som ikke er helt lik oss selv. Det handler både om å kunne inkludere og å mestre det sosiale samspillet. I dette arbeidet er foreldrene våre viktigste samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

En barnehage av høy kvalitet, der alt vi gjør er til best effekt for barna. Vi evaluerer regelmessig våre kjerneprosesser (barnehagereisen) for å sikre at kvaliteten er gjennomgående god fra barnet starter hos oss og til det starter på skolen. Hver familie får tilbud om minimum 2 individuelle foreldresamtaler hvert år, men det er mulig å be om samtaler utover dette. Vi har godt samarbeid med øvrige instanser i hele Bergen Kommune og kan tilby veiledning der familier opplever behov for bistand i en vanskelig hverdag.

Pr. 01.01.21 er det vedtatt i Samarbeidsutvalget at vi er en FULLKOSTBARNEHAGE. Det betyr at vi tilbereder alle måltider i barnehagen, det er ikke nødvendig med medbragt matpakke. Familiene bringer kun 1 frukt hver dag.

Barnehagens organisering

Barnehagen har i dag 70 barn, fordelt på 3 avdelinger. Det er Bjørnehiet, Revehiet og Dråpen. Dråpen er småbarns gruppe, Bjørnehiet er en avdeling for de eldste barna og på Revehiet går de mellomste barna. Alle avdelinger fokuserer på motorisk trening i ulendt terreng og bruker nærområdet til daglige turer. Avdeling Bjørnehiet er en «hybridavdeling» der halve gruppen tilbringer minimum 4 timer på tur eller på vår uteplass med fasiliteter som vedovn og bio-toaletter.

Vi er en fullkostbarnehage der alle måltider tilberedes i barnehagen eller ute på tur. Vi vektlegger verdien av å inkludere barna også i planlegging og forberedelser av måltider.

De fastlagte aktivitetene og turene begynner ca. kl 09.30. Enkelte dager kan vi starte tidligere, men det vil stå i periodeplan eller ukeplan som dere vil finne på Mykid.

 

TA KONTAKT MED OSS OM DERE ØNSKER Å KOMME PÅ BESØK