Om oss i KIDSA Sandgotna

KONTAKT

Daglig leder

Jan Lund Janson
Telefon: 91 56 68 38
Send e-post

Offentlig transport

Buss til Vestkanten senter nr. 5; det tar ca 10 minutter å gå til barnehagen eller skifte buss ved bussterminalen ved Vestkanten senter til buss nr. 6 Vadmyra.
Buss til Vadmyra nr. 6; det tar ca 3 minutter fra busstoppet til barnehagen.

Beliggenhet og nærmiljø

Kidsa Sandgotna, to hus, «tett i tett», ligger lunt og fint til i skogkanten et lite stykke bak Vestkanten. Nærmiljøet er en viktig arena som innbyr til aktivitet og turer. Vi har et variert uteområde med lekeapparater på forsiden og skogområde på baksiden. I 2018 setter vi opp LAVVO på tomten. Et midtpunkt for lek, utforskning og opplevelser.

 

Vi vektlegger

Hos oss treffer du barn fra ulike kulturer. En unik mulighet for å oppleve mangfold. Våre fokusområder (ute som inne) er godt språkmiljø (litteratur, sang og musikk), trygg tilknytning og lek. Vi ønsker å arbeide mer med prosjekt hvor barns medvirkning og aktiv deltakelse blir vektlagt.

Vi har flotte barn som vi ønsker, hver og en, skal oppleve å høre til i barnehagen. Det jobbes hele tiden med å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Et miljø der vi ser rundt oss og åpner opp for den som ikke er helt lik oss selv. Det handler både om å kunne inkludere og å mestre det sosiale samspillet. I dette arbeidet er foreldrene våre viktigste samarbeidspartnere.
Hovedmålene for dette barnehageåret er:

• Sikre at alle barn får ta del i og får mulighet
til å medvirke i fellesskapet.

• La ulike lekformer få stor plass i barnas hverdag. Slik kan vi utvikle byggeklosser for vennskap som kan forebygge og hindre utestenging og mobbing.

Vi tilbyr

Barn skal ha en aktiv hverdag hvor de selv har mulighet til å påvirke og å medvirke. De har ulik personlighet som skal møtes med anerkjennelse og respekt.

Lek mener vi er barnets viktigste læringsarena og at den utvikler vitelyst. For oss går lek og læring hånd i hånd, og dette skjer aller best når de får delta aktivt og i samspill med sine omgivelser.
Vi anerkjenner barndommen egenverdi. Når barn er sammen og leker utvikles vennskap og ekte glede, det er viktig å verne om. Gjennom å få være en del av et fellesskap, lek og samhold forebygger vi utestengelse og mobbing.

Barn skal bli sett, få bekreftelse og nærhet. Det skal de oppleve i samspill med både barn og voksne. Å få støtte i sitt behov for trygghet og å få utforske omverden, er de voksnes ansvar å legge til rette for. Barn som opplever å bli inkludert og ivaretatt utvikler trygg tilknytning.

For barna i Kidsa Sandgotna betyr dette:
• At deres behov for omsorg, trygghet og anerkjennelse skal møtes og ivaretas.
• At de skal inspireres til og gis rom for å utvikle ulike typer lek ute og inne – på egne premisser og i organiserte former.

Barnehagens organisering

Barnehagen har i dag 65 barn, fordelt på 3 grupper. Det er Bjørnehiet, Revehiet og Dråpen. Dråpen er småbarns gruppe, Bjørnehiet er en 1-6 års gruppe (delt i store og små) og Revehiet er en 3-5 års gruppe. Gruppene er på tur hver uke. Førskolegruppen har 2 turer i uken.

vi ønsker å ha to varmmåltider i uken. Et måltid med havregrøt og et middagsmåltid. Vi ønsker  også i perioder å lage mat på tur.

De fastlagte aktivitetene og turene begynner ca. kl 09.30. Enkelte dager kan vi starte tidligere, men det vil stå i periodeplan eller ukeplan som dere vil finne på Mykid.

 

TA KONTAKT MED OSS OM DERE ØNSKER Å KOMME PÅ BESØK 🙂