Våre innsatsområder

Følg oss gjerne på Instagram og facebook for å se bilder av vår hverdag.

MAT MED SMAK

Måltidet, mulighetenes sted! Mat med Smak er vårt innsatsområde på måltidet. Vi byr på sunn, næringsrik og kortreist mat i et hyggelig sosialt fellesskap. Mat med Smak handler om mat i seg selv, mat vi tilbyr barna, og hele prosessen rundt mat og måltidene. Vi tar barnas innspill med i planleggingen av måltider. Måltidet er en arena for å skape gode opplevelser og samtaler rundt bordet. Barna lærer gode matvaner rundt bordet, og hjelpe hverandre gjennom måltidet.

 

KIDSA JUMP

Kidsa Jump er vårt innsatsområde for fysisk aktivitet. Målet er å tilrettelegge for at barn får gode muligheter til å utvikle motoriske ferdigheter. Hos oss i Kidsa Sandgotna betyr det at barna skal få mulighet til å være i bevegelse hver dag over tid. Vi skal utfordre barna til å bruke kroppen enda mer allsidig og by på aktiviteter som de naturligvis ikke velgere selv i hverdagen.

Jump ble lansert i alle Kidsa og Norlandia barnehager 12. februar 2020. Norlandia Jump skal fremme barns motoriske utvikling gjennom organisert fysisk aktivitet i minst 20 minutter hver dag.

Jump årshjulet

GO GREEN

Go Green er vårt innsatsområde på miljø. Barna skal få kunnskap og erfaring samt bidra til et miljøvennlig samfunn. Vi skal ta vare på og bli glad i naturen vår. Få kunnskap og erfaring med avfall, resirkulering og bærekraftig utvikling. Dette innbefatter også mat – og læren om matens verdi.

 

KUNNSKAP OG INNOVASJON

Gjennom innsatsområde kunnskap og innovasjon, bidrar vi til at barna får utfolde seg i et nysgjerrig, utforskende og idéskapende miljø. For å få dette til, må de oppleve trygg tilknytning, mulighet for medvirkning, lek og læring i en større helhet der realfagene og estetiske uttrykk sees i sammenheng.