Regjeringen viderefører alle koronatiltak til etter påske

Regjeringen har bestemt at norske skoler og barnehager stenges, og at alle tiltakene videreføres til og med 13.april 2020.

Les regjeringens pressemelding her.

Barnehagebarn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner fortsetter å få et tilbud.

Smittevern i barnehagene:
For å redusere smitterisiko for barn og ansatte som går i barnehagen følger vi til enhver tid gjeldene smitte- og hygieneregler. Ved ethvert tilfelle eller tvilstilfelle angående smitte eller karantene er vi i tett dialog med myndighetene og følger deres råd og retningslinjer.

Foreldrebetaling:
Fakturaen/foreldrebetaling for april skal ikke betales når barnehagen er stengt til 13. april 2020. Det vil bli sendt ut ny faktura når barnehagene åpner igjen.
Det vil ikke bli belastet mat/kostpenger så lenge barnehagen er stengt.
Dager barnehagen var stengt i mars vil bli godskrevet.
Hvis det er spørsmål kan Roger Larsen kontaktes: roger.larsen@norlandia.com.

Dialog og informasjon med barnehagene:
Alle barnehagene jobber med å sende ut råd og tips til hva dere kan gjøre med barna når dere er hjemme. Barnehagene er også i gang med å ta kontakt for å høre hvordan dere har det.

For de barna som er i barnehagen vektlegges en god hverdag.

Ta kontakt med daglig leder i din barnehage hvis du har flere spørsmål som du ikke finner besvart her.
Også Norlandia sentralt er til enhver tid tilgjengelige for å svare på dine spørsmål.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det blir aktuelt. Vi håper det går bra med dere alle i denne tiden, og at dere tar kontakt om dere lurer på noe.