Om oss i KIDSA Øvsttun

KONTAKT

Daglig leder

Anne Elin Teigland
Telefon: 91 83 77 79
Send e-post

Offentlig transport

Bybanen og /eller buss til Skjoldskiftet.
5 min gåavstand fra nærmeste stopp.

Beliggenhet og nærmiljø

Kidsa Øvsttun ligger 5 min fra bybanestoppet i Skjoldskiftet, stoppet etter Nesttun Senter. I vårt nærmiljø er det fremdeles noen «hundremeterskoger” og de benytter vi flittig i hverdagen.

Barnehagen ligger i gåavstand fra Slåtthaug kunstisbane. Den blir flittig brukt av 4-6 åringene gjennom vintersesongen.

Barnehagen leier en 11 måls tomt på Totland der vi har leirplass med egen lavvo med vedovn, vennskapsdisse i skogen, grue, sjusteinsovn omringet av et spennende naturområde. Dette er et område barna får bekjentskap med fra ca 4 år. For å komme oss til Totland har barnehagen to 9-seters biler. Vinterstid benytter vi oss også av lysløypen på Totland. Her har vi fokus på ski og ski-leik.

Vi vektlegger

”Undring er porten til innsikt, erfaring og visdom»

I Kidsa Øvsttun er naturen læringsarena for språk gjennom undring, sanseinntrykk og bevegelse. Undring sammen med barna er utgangspunkt for kjennskap og kunnskap.

Vi er opptatt av at personalet, barnas veivisere, skal være aktive og tilstedeværende – på barnas premisser. Personalet legger til rette for at barna skal oppleve mestring ut ifra egne forutsetninger.

For å kunne utvikle seg til selvstendige og reflekterte mennesker er det viktig at barn får være med å bidra i avgjørelser. Vi legger vekt på barns medvirkning ut ifra alder.

I forhold til å skulle ruste barn for fremtiden er det viktig at barna utvikler gode sosiale ferdigheter. Barn lærer i relasjon med andre mennesker og vil gjennom samspill og språk oppnå kunnskap om egen person og egen verdi. Fellesskapet gir barna erfaringer med å kommunisere, samarbeide, håndtere konflikter og finne gode løsninger for alle. Vi har fokus på våre verdier: anerkjennende, raus og tilstede.

I Kidsa Øvsttun er vi opptatt av at friluftsliv er for alle. Barnehagen har derfor laget et eget turområde (Toddlerland) for de yngste der de får begynnende erfaringer med friluftsliv. Her står blant annet sanseopplevelsene i fokus.

Barna kommer til å bytte gruppe i løpet av sin tid i barnehagen. I samarbeid med foreldre vil det tilrettelegges for en god og trygg overgang med tid til å bli kjent med det fysiske miljøet, barn og ansatte på ny gruppe.

Vi tilbyr

«En god barndom varer livet ut»                                                                                                    

Kidsa Øvsttun har lange tradisjoner med friluftsliv. Mange års fokus på hva vi gjør sammen med barna i naturen og hvorfor vi gjør det, fører til en kompetent og engasjert personalgruppe. Vi er veivisere i friluftsliv og er medopplevende voksne som gir det enkelte barn kjennskap og kunnskap til natur og nærmiljø. Vårt motto er: veien er målet, der personalet tar del i barnas fantasi, undring og lek.

Vi har i mange år også hatt fokus på barns språk og språkutvikling og dette arbeidet er blitt en naturlig del av vårt arbeide både ute og inne.

Utelekeplassen innbyr til varierte motoriske aktiviteter der både egne sykler, sparkesykler og ski tas i bruk.

Vi har en stabil personalgruppe som er veivisere til det gode liv under åpen himmel.

I løpet av de årene barna går i Kidsa Øvsttun, får de delta på overnatting i lavvo, skjærgårdsleir og skileir på Mjølfjell/Finse. Dette er en del av vårt pedagogiske tilbud knyttet opp mot friluftsliv.

Barnehagens organisering

Kidsa Øvsttun er en friluftsbarnehage med 90 barn fordelt på 6 avdelinger.

Stølakvile og Pittagjelet          0 – 3 år, 24 barn og 8 i personalet
Ulveskaret og Huldresteinen 2 – 6 år, 40 barn og 7 i personalet
Gråsmoget og Sandgrøvene 4 – 6 år, 26 barn og 5 i personalet

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat eller for å avtale et besøk.