Velkommen til oss

Kidsa Øvre Sædal Friluftsbarnehage

Kidsa Øvre Sædal har friluftsliv som profil. Vi har en unik beliggenhet med flotte muligheter til å bruke friluftsliv som pedagogisk metode både innenfor og utenfor barnehagens område. Vi bruker naturen som kilde til helse og livskvalitet. Gjennom lek, fysisk aktivitet og varierte opplevelser dannes grunnlaget for tro på egen mestring, vennskap og felles opplevelser. Vi har egne aldersinndelte progresjonsplaner for friluftsliv, for å sikre at vi kan levere et tilbud med høy kvalitet til alle de ulike aldersgruppene i barnehagen.

Velkommen_til_Kidsa 2023

Gevinsten ved å skape en grunnleggende relasjon til naturen som barn, vil være en investering i fremtidig helse – både mentalt, emosjonelt og fysisk.

  

Mange år med fokus på hva vi gjør sammen med barna i naturen og hvorfor vi gjør det, har bidratt til høy kompetanse om friluftsliv i personalgruppen. Vi er veivisere i friluftsliv og medopplevende voksne som gir det enkelte barn kjennskap og kunnskap til natur og nærmiljø ved å ta del i barnas fantasi, undring og lek.

 

 

Veien blir til mens vi går!

 

 

Mer om oss Våre priser Søk barnehageplass