Velkommen til oss

BHG_kidsa_1682

Barnehagen ligger i et nyetablert bomiljø i Øvre Sædal. Sædalen er en liten dal på østsiden av Nattlandsfjellet, mellom Nattland og Helldalsåsen i Fana bydel. Her var det tidligere mest utmark og gårdsbruk, men i de senere årene har området vært gjenstand for en omfattende boligutbygging. Barnehagen er plassert sentralt i boligområdet, med umiddelbar nærhet til skog og fjell.

Mer om oss Våre priser Søk barnehageplass