Priser hos KIDSA Ospeli

HELDAGSPLASS

Foreldrebetalingen i 2022 følger disse satsene for en heldagsplass:

kr. 3 050 per måned fra 01.08.2022.

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 50 % søskenmoderasjon

MATPENGER

kr. 400,- pr. mnd.

Redusert pris

Du kan ha rett til lavere pris i barnehage og SFO. Familier som har lav inntekt kan søke om redusert pris for plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO). Mer informasjon om dette finner du på Bergen kommunes nettsider her