Faglige konsepter

MAT MED SMAK

Måltidet, mulighetenes sted! Mat med Smak er vårt måltidskonsept.

Vi byr på sunn, næringsrik og kortreist mat i et hyggelig sosialt fellesskap. Hos oss i Kidsa Ospeli skal barna tilbyes nye og spennende smaker i form av ulike smaksorter, frukt, grønnsaker og krydder. Det er et mål at noe av det vi spiser og smaker på gjennom hele året skal være selvdyrket. Vi tilbyr variert og næringsrik mat, der noe er kjent og noe er nytt. Vi ser på måltidet som en arena for å skape gode opplevelser, og prioriterer rom og tid for gode samtaler rundt bordet. Måltidet skal være et hyggelig og sosialt fellesskap, der alle er inkludert.

 

GO GREEN

Go Green er vårt miljøkonsept. Barna skal få kunnskap om og erfaring med å bidra til et miljøvennlig samfunn. Go green handler om å ta vare på miljøet vårt og naturen. Hverdagslivet i barnehagen skal gi barna gode holdninger til gjenbruk og ansvarlig forbruk. Vi har fokus på å sortere avfall, redusere plastbruk og matsvinn.

I samarbeid med Høgskulen På Vestlandet skal Kidsa Ospeli videreutvikle prosjektet fra jord til bord. Prosjektet har fokus på å følge prosessen fra et lite frø til ferdig måltid, og knyttes til global fremtid. Barna skal både medvirke og være pådrivere i prosjektet. Hvordan prosjektet tar form vil derfor variere fra gruppe til gruppe. Barna skal oppleve at de bidrar til at planeten vår blir grønnere. Vi gir barna erfaringer med digitale verktøy gjennom å søke informasjon om det vi lurer på, og samtidig lære om prosessen og verdien av mat.

 

 

 

 

 

 

KIDSA JUMP

Jump er vårt konsept for fysisk aktivitet. Målet er å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Hos oss i Kidsa Ospeli skal personalet bidra til at barna utvikler gode motoriske ferdigheter i tråd med intensjonene i rammeplanen og kunnskapen vi har om betydning av dette. Gode motoriske ferdigheter har betydning for barns utvikling på ulike plan. Dette gjelder for eksempel gjennom deltagelse i lek med andre barn, mestring av egen kropp og utvikling av språk.

KUNNSKAP OG INNOVASJON

Gjennom konseptet kunnskap og innovasjon, bidrar vi til at barna får utfolde seg i et nysgjerrig, utforskende og idéskapende miljø. For å få dette til, må de oppleve trygg tilknytning, mulighet for medvirkning, lek og læring i en større helhet der realfagene og estetiske uttrykk sees i sammenheng.