Pedagogisk plattform

BHG-Kidsa-1802

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende,
raus og tilstede på barnas premisser.

Våre-verdier