Pedagogisk plattform

BHG-Kidsa-1802

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende,
raus og tilstede på barnas premisser.

Våre-verdier

 

Kidsa barnehager bygger sitt arbeid og sine arbeidsmetoder på Kunnskap og Innovasjon.  I våre barnehager skal barna møtes av nysgjerrige voksne som møter barna der de er, og går sammen med dem i utviklingen.