Mat med smak

Måltidene i våre barnehager er en vesentlig del av barnehagehverdagen.

BHG-Kidsa-1935

Alle barnehagene serverer lunsj hver dag, og mange av barnehagene er fullkost der det serveres frokost, lunsj og mellommåltid på ettermiddagen. Rutinene rundt servering av måltider varierer ut fra hvilke avtaler de enkelte barnehagene har gjort med sin foreldregruppe. Alle barnehager tar inn et beløp som skal dekke maten til selvkost.

Det å samles rundt et godt måltid mat er en viktig læringsarena. Like viktig er det at maten vi tilbyr gir barna energi til en aktiv dag i barnehagen. Vi har en bevisst holdning til bruk av salt, sukker og visse typer fett i maten vi serverer.

Måltidene skjer i en hyggelig atmosfære og er en arena for samhandling og fellesskap, hvor ansatte er viktige rollemodeller. Ved bordet kan man snakke om mat og kosthold i en naturlig sammenheng, noe som bidrar til å utvikle barnas kunnskap om mat. Rammeplanen viser også til at barnehagen skal bidra til at barna utvikler en grunnleggende forståelse for hvordan man kan ta vare på egen helse. Måltidene er også en arena for utvikling av sosial kompetanse. Inkluderende fellesskap rundt matbordet er en av flere veier mot danning og barnet som en verdensmedborger.

Mattilbudet i våre barnehager har lokale variasjoner, men felles nevneren er at maten som serveres i en Kidsa barnehage er sunn og variert. Vi bygger vårt mattilbud på næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Vi tilrettelegger for barn med spesielle behov, og tar alltid hensyn til allergier og matintoleranse.

Flere av våre barnehager har egen kokk.

Ta kontakt med barnehagen i ditt nærmiljø for nærmere informasjon.