BHG-Kidsa-2632

Lek

Lek er barnets hovedvirksomhet og naturlige uttrykksmåte. Leken gir også en trygg ramme for utfoldelse og aktivitet. I leken kan barnet bearbeide inntrykk, følelser, opplevelser og erfaringer. Den bidrar til sosialisering gjennom at barnet får øvd på sosiale ferdigheter, danne vennskapsrelasjoner og få positive erfaringer.  Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på andre områder som det intellektuelle, språklige, fysiske og emosjonelle. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Læring oppstår i det enkelte barn og i det felleskapet barnet er en del av, ved at de blir utfordret i aktiviteter og positivt samvær med andre. I dette samspillet utvikles også barnekulturen.

Kidsa Barnehager skal organisere hverdagen slik at barna får tid, rom og plass til lek, læring og felleskapsopplevelser.

Leken er den primære aktiviteten i Kidsa Barnehager