Kidsa barnehager er en lærende organisasjon

BHG-Kidsa-0936

Barnehagenes praksis bygger på de ansattes kunnskap og erfaringer om barn. Kidsa Barnehager er opptatt av å holde organisasjonen oppdatert på ny forskning og kunnskap om barn og barnehager. Ny kunnskap skal gjøre barnehagene i stand til å evaluere og mestre de utfordringene man møter og etablere ny praksis der det er nødvendig.

Organisasjonens størrelse sikrer at det finnes mange dyktige pedagoger, fagarbeidere og assistenter internt. Deres kompetanse og erfaring synliggjøres blant annet gjennom prosjekter i barnehagen og for hele organisasjonen. Gjennom kontinuerlig fokus på faglig utvikling og et levende miljø hvor hver og en trives og utvikler seg, jobber Kidsa Barnehager aktivt for å skape felles kultur for læring i organisasjonen og i den enkelte barnehage.

Barns naturlige læring

Kidsa Barnehager tilbyr et stimulerende og aktivt barnehagemiljø der alle barn får utvikle seg i takt med egen modning. Kidsa Barnehager tufter sin drift på høy faglig kompetanse om barn som individer og barn i gruppe. Vårt pedagogiske personale har stor kunnskap om barns behov og utvikling.  Dersom et barn ikke følger normalutviklingen vil de bruke sin kompetanse for å kartlegge og tilrettelegge et godt læringsmiljø for det eller de barna det gjelder.