Helse, miljø og sikkerhet

Kidsa Barnehager arbeider aktivt for å sikre alle barnehagebarn et trygt og sikkert sted å være.

Kidsa Barnehager holder seg til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk innenfor brannvern, førstehjelp, arbeidsmiljø, risikoanalyser og forebyggende arbeid.

Den enkelte ansatte deltar jevnlig på grunnleggende kurs i førstehjelp og brannvern. For aktuelle barnehager er det også påkrevd med livredningskurs for å drive med aktiviteter i vannet.

Organisasjonen har egen driftstjeneste som følger opp og utbedrer feil og mangler som kan oppstå. Driftstjenesten er viktig for å opprettholde den standarden på barnas lekemiljø som Kidsa Barnehager etterstreber.