DE MINSTE I BARNEHAGEN

BHG-Kidsa-1822

De siste års utvikling har ført til at andelen små barn som går i barnehage har økt. Dette krever at vi som barnehageeier holder et sterkt fokus på de yngste barnas behov. Kidsa Barnehager har satset særlig på kompetanseheving for alle de som jobber med de yngste barna og jobber systematisk for å etablere og utvikle en barnehagehverdag på de yngste barnas premisser.

Kidsa Barnehager anerkjenner de minste barnas behov for å være i en trygg relasjon med en voksen som ser det unike i hvert enkelt barn. Hos oss blir alle barn møtt av en voksen når de starter i barnehagen. Denne har et særlig ansvar for å hjelpe barnet til å bli kjent med den nye hverdagen og de menneskene det møter i barnehagen. 

Barns behov for å være nær og føle seg beskyttet av en voksen kommer ofte til uttrykk ved at de foretrekker en voksen fremfor en annen. Dette er et sunnhetstegn og betyr at barnet har knyttet seg til en voksen som anerkjenner barnets behov for å bli sett og forstått. Når denne tryggheten er etablert vil også de andre voksne få komme nærmere barnet. I vårt arbeid med å etablere gode relasjoner til barnet bruker vi aktivt våre verdier: anerkjennende, raus og tilstede.