BARN SOM STARTER I KIDSA BARNEHAGER

BHG-Kidsa-2832

Personalet i Kidsa Barnehager har høy kompetanse og bred erfaring med å ta imot nye barn i barnehagen. Det å starte i barnehage for første gang, eller bytte barnehage, er en stor endring i et barns liv. Det å anerkjenne barnets følelser og opplevelser i denne perioden samt hjelpe det til å finne den nødvendige tryggheten, ser vi på som vår viktigste oppgave.

Kidsa Barnehager har i flere år hatt et stort fokus på trygg tilknytning hos små barn. En trygg tilknytning krever at barna blir møtt av varme og nærværende voksne som leser barns behov og støtter dem i deres utvikling. Barnet vil i Kidsa Barnehager derfor alltid bli møtt av en voksen som tar et særskilt ansvar for det og gir det ekstra god støtte.