Om oss

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. I Kidsa Barnehager skal hvert barn erfare at de er viktig for fellesskapet og oppleve en barndom preget av trygge voksenrelasjoner, lekende vennskap og et utviklende læringsmiljø.

Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, jobber Kidsa Barnehager hele tiden for å bli bedre og gi barna det beste tilbudet. 

BARN SOM STARTER I KIDSA DE MINSTE I BARNEHAGEN VÅRE BARNEHAGER