Daglig leder

Karianne Gundersen

Daglig leder

Telefon 45474577

epost: karianne.gundersen@kidsabarnehager.no

Nøtteliten

Ann Helen Grønevik
Pedagogisk leder

 

Jeg har fordypning i komparativ pedagogikk og viderutdanning innenfor matematikk og norsk for småskoletrinnet.
Er rolig, empatisk, trygg og stødig i min rolle som pedagog. Høy kompetanse innen trygg tilknytning og strekker meg langt for at alle barn skal oppleve trygghet, nærhet og samhold i sin barnehagehverdag. Jeg er en omsorgsfull, rolig og løsningsorientert voksen for barna. Jeg er opptatt av å se hvert enkelt barn i hverdagen.
Mat med smak ambassadør

Mina Bjørnestad
Barnehagelærer

Jeg kommer fra Mandal, men flyttet til Bergen i 2017 for å studere til å bli barnehagelærer. Jeg var ferdigutdannet i 2020 og begynte som barnehagelærer i en barnehage i Bergen. I studiet fordypet jeg meg i lek og læring, og skrev bachelor innenfor dette emnet. Jeg brenner for lekens betydning for barns læring og utvikling og jeg jobber aktivt for å skape et godt, trygt og lærerikt lekemiljø. Jeg er en trygg, god og snill voksen og min førsteprioritet vil alltid være barnas beste.

Lill- Anita Sivertsen
Barne og ungdomsarbeider

 

Jeg har jobbet i Kidsa Olsvikfjellet i 21 år og har derfor lang fartstid i barnehage. Jeg er opptatt av å gi barna gode opplevelser i hverdagen. Jeg er glad i å gå turer med barna og gi dem gode naturopplevelser. Jeg er en omsorgsfull voksen for barna og er glad i å lage mat sammen med dem å tar i bruk mat med smak. Jeg har også tatt COS kurs og har god kompetanse med å bruke dette i møtet med barna. Jeg er opptatt av å se hvert enkelt barn i hverdagen.
Jeg er verneombud i barnehagen.

 

Tone M Hærø
Barne – og ungdomsarbeider

 

Tone M Hærø
Barne – og ungdomsarbeider

Jobbet i bhg i 23 år
Jeg brenner for det nye prosjektet vi skal ha nå, Lesefrø. Det er utrolig viktig med bøker, og det må tilbys allerede når de er små. Det er mye god språklæring i å lese bøker.
Jeg brenner også for friluftsliv og for å redusere matsvinn. Vi kan lære barna å ta vare på kloden vår ved å være kreative for å redusere matsvinnet. Jeg er en trygg og tålmodig voksen.

 

 

Ekorntoppen

Jeanett Dahl
Pedagogisk leder

 

Utdannet barnehagelærer med fordypning i komparativ pedagogikk/ kunst, kreativitet og kultur.
For meg er det viktig å se hvert enkelt barn, være tilstede og støtte barna der de trenger det. Jeg er glad i å gå turer, utforske naturen og undre meg sammen med barna.
Jeg er kunnskap og innovasjons ambassadør og har ansvaret for Quest.

 

Marianne Lysen
Pedagogisk medarbeider 60%

 

Jeg har over 30 års erfaring fra barnehager og har jobbet 10 år i Olsvikfjellet. Jeg er den eldste her og blir som en bestemor for små og store. Jeg har et godt fang å sitte på. Jeg er rolig, omsorgsfull, bestemt, raus, trygg, rettferdig, flink å trøste og gi ros. Jeg liker sang og musikk og å lese for barna. Jeg liker og tulle med barna og syns humor er viktig.

Jessica Anton
Pedagogisk medarbeider

 

Jeg har jobbet i barnehagen i 2 år og har vært innom alle avdelingene. Jeg liker å være kreativ med barna og setter gjerne gang en maleaktivitet, formingsaktivitet eller tegner med barna. Jeg er også glad i friluftsliv og er aktiv ute sammen med barna. Jeg er omsorgsfull, engasjert, tålmodig og raus med både barn og ansatte.
Jeg er kreativ og hjelpsom. Jeg setter barna i fokus.
Jeg har tatt COS kurs.  (circle of security)

Gunjan Gupta
Barnehagemedarbeider

 

Jeg har mastergrad i matematikk fra India. Jeg liker å jobbe med barn og har lang erfaring både som lærer, ringevikar og assistent i ulike skoler og barnehager. Jeg har jobbet i Kidsa Olsvikfjellet ca 3 år. Foreløpig jobber jeg med de yngste barna. Jeg er selvstendig, rolig, tålmodig og en trygg omsorgsfull voksen. Jeg er kreativ og liker å lage ulike ting, jeg elsker kunst og håndverk. Jeg er opptatt av barns behov og er godt på tilknytning. Jeg bidrar til et godt samspill mellom barn og voksen. Jeg hjelper barna med utforskning og oppdage matematikk i hverdagen. Jeg elsker å gå på tur i naturen og i nærmiljøet.

Eventyrskogen

Cathrine Pepper Larsen
Pedagogisk leder

 

Utdannet barnehagelærer med fordypning i de yngste barna. Jeg har spesialpedagogikk videreutdanning og jeg jobber som hovedverneombud for hele Kidsa. Jeg brenner for barns medvirkning og mener det er viktig at de får være med å forme hverdagen i barnehagen.

 

 

Tonje Wallem Sivertsen
Pedagogisk leder

 

Jeg var ferdig utdannet barnehagelærer i 2018 med vekt på språk, tekst og matematikk.
Jeg er omsorgsfull, raus, tilstedeværende voksen for barna i barnehagen. Jeg er opptatt av å se hvert enkelt barn og gi dem støtten de trenger i hverdagen. Jeg er veldig opptatt av fysisk aktivitet og setter gjerne i gang en dans eller Jump aktivitet sammen med barna. Jeg er rolig, trygg, modig, innovativ, løsningsorientert og reflektert. Jeg strekker meg langt for at barna skal ha best mulig opplevelser i hverdagen. Jeg er opptatt av å skape en god hverdag for barna igjennom lek, læring, samling, sang og dans.
Jeg er også Jump ambassadør og lesefrø ansvarlig på avdelingen.

 

 

Ann- Christin Monsen
Barne og ungdomsarbeider

 

Ann- Christin Monsen
Barne og ungdomsarbeider

 

Jeg har lang erfaring fra barnehage og har jobbet mange år i Kidsa Olsvikfjellet. Jeg er opptatt av å møte alle barn der de er og ønsker at alle skal bli sett, hørt og inkludert. Jeg er anerkjennende, raus og tilstede i møtet med foreldre og barn i barnehagen. Jeg er omsorgsfull i møtet med barna, og opptatt av å skape gode rutiner slik at barna føler trygghet. Jeg liker å gå turer å ta barna med på naturopplevelser.