Nyheter

Barnehagelærer 100 % fast i Kidsa Olsvikfjellet

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, […]

Les mer » Publisert: 8. mai 2023

Toppscore for Kidsa-barnehage i Eidsvåg – her er resultatene fra årets foreldreundersøkelse

Resultatene fra fjorårets foreldreundersøkelse er nå kommet og det er flere Norlandia-barnehager som ifølge foreldrene har fått et enda bedre tilbud. -Men selv om høy score er en viktig kvalitetsindikator er god utvikling over tid ekstra gledelig, sier strategi- og utviklingsdirektøy Elisabet Eggan. I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet. Det […]

Les mer » Publisert: 8. mars 2023

Smittevern i den pedagogiske hverdagen

Koronapandemien har ført til store endringer i hverdagen. Endringene har også påvirket den pedagogiske praksisen i vesentlig grad. Barnehagen skal gi barna gode erfaringer, nyttig kunnskap og etablere nye hygienerutiner gjennom lystbetonte aktiviteter i trygge rammer. Dette skal bygge viktig og trolig livslang kunnskap. Arbeidet bygger på nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Smittevernsarbeidet kombineres […]

Les mer » Publisert: 29. mai 2020

Korona informasjon

Her finner du oppdatert informasjon om hvordan koronaviruset påvirker våre barnehager. Rutiner for smittevern vil fortsatt ha påvirkning på det som skjer i barnehagen, men vi forener godt smittevern med god pedagogisk praksis. Link til vår artikkel: «smittevern i det pedagogiske hverdagen» Vårt smittevernsarbeid tar utgangspunkt i den statlige smittevernveilederen som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet […]

Les mer » Publisert: 18. april 2020

Regjeringen viderefører alle koronatiltak til etter påske

Regjeringen har bestemt at norske skoler og barnehager stenges, og at alle tiltakene videreføres til og med 13.april 2020. Les regjeringens pressemelding her. Barnehagebarn med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner fortsetter å få et tilbud. Smittevern i barnehagene: For å redusere smitterisiko for barn og ansatte som går i barnehagen følger vi til enhver tid gjeldene smitte- […]

Les mer » Publisert: 25. mars 2020

Norlandia og Kidsa barnehager midlertidig stengt pga korona

Alle barnehager i Norge er stengt, men myndighetene stiller samtidig krav om at barnehagene opprettholder tilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver og til barn med særlige omsorgsbehov. Den norske regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12.mars kl. 18:00. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt […]

Les mer » Publisert: 13. mars 2020

Si din mening om din barnehage

Tiden er igjen inne for at å sende ut en brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen er den samme for alle barnehager i Bergen og skal bidra til å måle den pedagogiske kvaliteten på det tilbudet barn i barnehagen får. Foresatte til alle barn i barnehagen blir invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. I perioden 7.februar til […]

Les mer » Publisert: 6. februar 2017

Informasjon om den siste tids mediesaker og tilsyn fra kommunen

Den siste tiden har Kidsa Barnehager fått mye dekning i Bergens Tidende vedrørende de økonomiske resultatene som fremkommer i regnskapene og fjorårets eierskifte. Saken har fått mye spalteplass, og vi har dessverre opplevd at mange av artiklene er unyanserte. Som følge av mediesakene har Bergen kommune varslet at de skal gjennomføre et økonomisk tilsyn hos […]

Les mer » Publisert: 28. oktober 2016

På barnas premisser

BT har den siste tiden rettet et kritisk søkelys mot private barnehager generelt og oss i Kidsa Barnehager spesielt. Som offentlig finansiert velferdstjeneste har vi et særlig ansvar for hvordan vi forvalter barnehagenes midler. Det er dermed naturlig at det følges med på hvordan vi forvalter dette ansvaret. Selv om sakene kunne vært mer nyanserte, […]

Les mer » Publisert: 25. oktober 2016

Enighet i PBL -oppgjøret

Den varslede streiken fra tirsdag morgen er avverget. Heldigvis førte meklingen frem. Dette betyr at alle de 28 barnehagene i Kidsa åpner dørene i morgen tidlig til vanlig tid, og med normal drift.  

Les mer » Publisert: 29. august 2016

BA innlegg om lederrollen i barnehagen

I dagens BA slår Kidsa-sjefen et slag for å legge mer vekt på lederutdanning for barnehagestyrere. I dag er det et krav om pedagogisk utdanning, som selvsagt er viktig. Samtidig er dagens barnehager så ulike i størrelse at det ofte er behov for mer lederkompetanse. Les hele saken har.  

Les mer » Publisert: 22. mars 2016

Flott omtale i Bergens Tidende

Sandra (19) hoppet av læretiden etter videregående og sto tomhendt tilbake. Så fikk hun endelig drømmejobben i Kidsa Ladegården. Sandra Jara er ikke i tvil om hva hun skal jobbe med i fremtiden etter at Nav hjalp henne ut av ledigheten. – Jeg skal jobbe med barn, sier 19-åringen.   Les mer på vedlagte filer […]

Les mer » Publisert: 1. mars 2016

Kidsa Barnehager får nye eiere

Kidsa AS, morselskapet til Kidsa Barnehager, er solgt til Kidprop AS. Gjennom oppkjøpet vil Kidsa Barnehager bli en del av en landsdekkende organisasjon. Dette vil gi våre barnehager nye erfaringer og utviklingsmuligheter og styrke det faglige miljøet ytterligere. Oppkjøpet vil ikke medføre endringer for foreldre og barn i Kidsa Barnehager. Den enkelte barnehage vil fortsatt […]

Les mer » Publisert: 16. mars 2015

Kidsa Barnehager bidrar til rent vann

Årets TV-aksjon 2014 handlet om å gi rent vann til 1 millioner mennesker. Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske. Vann sikrer avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange […]

Les mer » Publisert: 20. oktober 2014

Informasjon i forbindelse med varsel om plassoppsigelse og streik.

  I forkant av meklingen til årets tariffoppgjør i PBL har Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta meldt plassoppsigelse for tilsammen 341 medarbeidere i Kidsa Barnehager. Dette innebærer at alle våre 28 barnehager er rammet av plassoppsigelse og kan bli tatt ut i streik. Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom partene har fagforeningene varslet streik fra […]

Les mer » Publisert: 19. september 2014

350 femåringer gikk Stoltzen opp

    12 juni 2014 350 femåringer opp Stoltzekleiven. Kidsa Barnehager verdsetter en aktiv hverdag for alle barn. Av og til er det likevel gøy å kunne gjøre noe som er annerledes og som er med på å skape gode minner. Derfor har vi i år, som i fjor, tatt med oss de aller fleste av våre […]

Les mer » Publisert: 26. juni 2014

Kidsa Barnehager har fått ny nettside

Det er med stor glede Kidsa Barnehager nå presenterer sin nye nettside. Her er det lagt ut informasjon om Kidsa Barnehager som organisasjon og om den enkelte barnehage. Skulle du ønske å søke plass i en av våre barnehager vil du finne en enkel og forståelig beskrivelse av framgangsmåten her. For de som ønsker å […]

Les mer » Publisert: 19. mars 2014