Priser hos KIDSA Nyhavn

HELDAGSPLASS

Foreldrebetalingen i 2023 følger disse satsene for en heldagsplass:

kr. 3 000 per måned fra 01.01.2023.

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 50 % søskenmoderasjon

MATPENGER

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Kr. 400,- pr. mnd. Dette inkluderer 2 varme måltider i uken.