Kidsa Barnehager har fått ny nettside

Det er med stor glede Kidsa Barnehager nå presenterer sin nye nettside. Her er det lagt ut informasjon om Kidsa Barnehager som organisasjon og om den enkelte barnehage. Skulle du ønske å søke plass i en av våre barnehager vil du finne en enkel og forståelig beskrivelse av framgangsmåten her. For de som ønsker å søke jobb i Kidsa Barnehager vil alle stillingsannonsene våre bli lagt ut på hjemmesiden, slik at det blir lett å finne fram til ledige stillinger i våre 28 barnehager.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser. I Kidsa Barnehager skal dette være styrende for våre handlinger, beslutninger og atferd. Det har derfor også vært viktig for organisasjonen å finne et visuelt uttrykk som understøtter vår filosofi og verdisyn. I dette arbeidet har Kidsa Barnehager hatt et svært godt samarbeid med Anders-Meyer Eldøy i Maksimer og designerne Sissel Falch og Askild Meltvik i Paperplane. Videre har fotograf Mange Sandes bistått oss med flotte bilder fra våre barnehager, mens illustratøren Åshild Kanstad Johnsen gjennom sin strek har medvirket til å gi hjemmesiden «det lille ekstra» som gjenspeiler leken og fantasiens verden.

Kidsa Barnehager håper vår nye hjemmeside blir en god og tilgjengelig informasjonskanal for foreldre, samarbeidspartnere og andre interessenter og er glad for å presentere den for dere alle.