Norlandia og Kidsa barnehager midlertidig stengt pga korona

Alle barnehager i Norge er stengt, men myndighetene stiller samtidig krav om at barnehagene opprettholder tilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske oppgaver og til barn med særlige omsorgsbehov.

Den norske regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12.mars kl. 18:00.

I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Tiltaket er iverksatt av norske myndigheter for å forsøke å begrense smittespredningen i Norge.

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Barnehager må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage er stengt.

Dette betyr at selv om Norlandia og Kidsa sine barnehager er stengt, vil barnehagene være betjent og vil kunne tilby et begrenset tilbud til de få som trenger det.
Ta kontakt med din barnehage ved spørsmål rundt dette.
Vi understreker at selve formålet med stengningen av barnehagene er å begrense smittespredning, det skal derfor være en høy terskel for å få barnehagetilbud i denne situasjonen.

Norlandia sentralt og hver enkelt barnehage kan kontaktes ved spørsmål. Vi er fullt tilgjengelige for spørsmål.

Opptaket av barn til barnehage går også som normalt, og man kan søke barnehageplass også nå i denne perioden.

Barnehage-organisasjonen i Norlandia og Kidsa vil stille opp så langt det lar seg gjøre i denne nasjonale dugnaden, for å bidra til pass av barn av helsepersonell og annet samfunnskritisk personell.
Dette kan gjøres i våre egne barnehager eller i andre lokasjoner som kan være egnet. Det kan også være aktuelt å bistå med å ivareta barn utenfor de tidsrammer hvor barnehagene normalt er åpne.

Dette vil eventuelt gjøres etter dialog med aktuelle kommuner eller helseinstitusjoner.

Dette er en nasjonal dugnad og vi er beredt til å yte ekstraordinær bistand i en spesiell situasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder ved din lokale barnehage, eller med Norlandia/Kidsa sentralt.

Ytterligere oppdateringer vil komme.