Alle som søker barnehageplass, må sende ny søknad

Alle som søker barnehageplass i Bergen og som skal være med i hovedopptaket for 2019, må registrere søknaden sin på nytt i systemet Vigilo. Det gjelder også dem som har søknad inne fra før.

Vi anbefaler at nye søkere venter med å registrere søknad til nytt system, Vigilo, åpnes for søknader 6. februar.

Les mer her.

Innføring av nytt system får følgende konsekvenser:

  • IST Barnehage stenger for registrering og endring av søknad 8. januar 2019.

  • Nytt system, Vigilo, åpner for registrering av søknader 6. februar 2019.

  • I perioden 8. januar til 6. februar er det ikke mulig å registrere ny søknad eller endre på eksisterende søknad.

  • Alle som ønsker å være søkere til en barnehage i Bergen må registrere ny søknad i Vigilo fra 6. februar.

  • Søknadsfristen til hovedopptak 2019 er forlenget til 28. mars 2019.