Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

 

100% vikariat som barnehagelærer ved Kidsa Sandgotna

KIDSA Sandgotna holder til to hus “tett i tett” i skogkanten bak Vestkanten Senter i Laksevåg bydel. Vi bruker nærmiljøet aktivt der barna får opplevelser i naturen og andre kulturopplevelser. Gjennom aktiv deltakelse skal barna få kunnskap om mat og ta vare på egen helse. Vi har aldersdelte grupper med de yngste barna på egen […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 9. desember 2019

Vikariat 50 % barnehagelærerstilling i Kidsa Breistein

Stillingen kan kombineres med ledig vikariat 50% i Kidsa Øyrane Kidsa Breistein ligger nord i Åsane i flotte landlige områder med muligheter for fine turopplevelser. Vår barnehage har stort fokus på trygg tilknytning for alle barn og aktive ansatte.  Barna skal oppleve en barnehagehverdag i trygge rammer, men med gode muligheter for nye utfordringer og […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 5. desember 2019

Vikariat som barnehagelærer, 20% stilling i Kidsa Toppemyr og 20% stilling i Kidsa Tertitten

Begge barnehagene er 3-avdelings barnehager plassert i Åsane. Vi har et stort fokus på lek og barns medvirkning i egen hverdag, og vektlegger at barna får oppleve gode relasjoner til andre barn og til de voksne i barnehagen. Begge barnehagene har kort vei til fine turområder som vi benytter oss av. Kvalifikasjoner: Barnehagelærerutdanning Grunnleggende datakunnskaper […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 4. desember 2019

100 % vikariat som barnehagelærer i Kidsa Toppemyr

Kidsa Toppemyr er en klassisk 3- avdelingsbarnehage med 47- 48 barn. En småbarnsavdeling, to store avdelinger med aldersdelte grupper. Vi holder til i to hus i Toppe borettslag. Vårt uteområde byr på mangfold og variasjon. Barnehagen ligger i et boligområde med blokkbebyggelse, men like utenfor har vi kupert terreng i skog og mark med elv […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 4. desember 2019

Fast 100% Assistent Kidsa Øvsttun friluftsbarnehage

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 20. november 2019

Vikariat 100 % som assistent i Kidsa Kokstad

Kidsa Kokstad er en barnehage med 80 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen ligger idyllisk til med skog og turmuligheter på alle kanter. Vi har fokus på Mat Med Smak, friluftsliv og bærekraftig utvikling. I tillegg vektlegger vi trygg tilknytning og kvalitet på samspillet mellom voksne og barn. Ansvarsområder: Bidra til god omsorg og pedagogisk […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 18. november 2019

Midlertidig 100% assistent i Kidsa Allestadhaugen

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 17. november 2019

2 ledig assistentstillinger i Kidsa Inndalen, 100 % og 70 % fast

Kidsa Inndalen er en urban 2 avdeling nærmiljø barnehage. Vi er en engasjert gjeng ansatte, som er opptatt å gi barna en barnehagehverdag med omsorg, lek og læring. Barnas egen lek skal ha gode vilkår i Kidsa Inndalen, hvor personalet bidrar til trygg tilknytning, glede og kreativitet hos barna.   Hovedansvarsområder: Medansvar for å tilrettelegge […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 14. november 2019

Fast 90% barnehagelærer Kidsa Varden.

  Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. november 2019

Ledig vikariat som assistent i Kidsa Vågedalen

  Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.  Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. november 2019

Fast stilling, barnehagelærer 40% i Kidsa Olsvikfjellet

      Fast 40 % stilling som barnehagelærer i Kidsa Olsvikfjellet barnehage. Kidsa Olsvikfjellet er en  en liten nærmiljø barnehage. Vi er organisert i tre avdelinger. Det er et ønske at i alle fall en av avdelingspersonalet følger barna videre til neste avdeling. Vi ønsker at barn og foreldre skal oppleve gode overganger. Vi […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 7. november 2019

Fast 70% assistent Kidsa Løvåsbakken

Stillingen kan kombineres med et 20% lengre vikariat. Vi har fokus på trygg tilknytning, GoGreen og bærekraftig utvikling, Mat med Smak og barneyoga, og søker assistent med erfaring og kunnskap på disse områdene. Hovedansvarsområder: Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna. Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen. Vise […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 5. november 2019

Daglig leder i Kidsa Allestadhaugen og Kidsa Varden

Kidsa Allestadhaugen og Kidsa Varden og er to barnehager som begge har spennende satsinger på barns leke- og læringsmiljø, og har høy kompetanse og mange verktøy for å sikre barn trygg tilknytning. Det er 150% daglig lederstilling knyttet til disse to barnehagene og de driftes sammen. Barnehagene scorer godt på brukerundersøkelsene og ligger i et […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 28. oktober 2019

Vikariat 100% stilling barnehagelærer Kidsa Haukedalen

Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine tur og skogsområder rundt oss.  Barnehagen har et stort uteområde med mye natur som både utfordrer og gir muligheter til barnas lek. Fra august er det 88 barn fordelt på 5 primærgrupper, hvor to grupper er med barn 1-3 år og tre grupper hvor […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 25. oktober 2019

Vikariat 100% stilling som barnehagelærer i Kidsa Midtbygda

Kidsa Midtbygda er en barnehage med 67 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen består av 4 grupper, to grupper med barn i alderen 1-3 år og to grupper med barn i alderen 3-6 år.  Kidsa Midtbygda ligger rett ved Åsane Storsenter og Åsane kirke. I gangavstand fra barnehagen ligger Myrdal fotballbaner. Vi har gode muligheter […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 17. oktober 2019

Vikariat 40% stilling som barnehagelærer i Kidsa Midtbygda

Stillingen kan kombineres med andre stillinger i Kidsa Barnehager i Åsane. Kidsa Midtbygda er en barnehage med 67 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen består av 4 grupper, to grupper med barn i alderen 1-3 år og to grupper med barn i alderen 3-6 år.  Kidsa Midtbygda ligger rett ved Åsane Storsenter og Åsane kirke. […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 17. oktober 2019