Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

 

Vikariat som barnehagelærer, 20% stilling i Kidsa Toppemyr og 20% stilling i Kidsa Tertitten

Begge barnehagene er 3-avdelings barnehager plassert i Åsane. Vi har et stort fokus på lek og barns medvirkning i egen hverdag, og vektlegger at barna får oppleve gode relasjoner til andre barn og til de voksne i barnehagen. Begge barnehagene har kort vei til fine turområder som vi benytter oss av. Kvalifikasjoner: Barnehagelærerutdanning Grunnleggende datakunnskaper […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 22. januar 2020

100 % vikariat som barnehagelærer i Kidsa Toppemyr

Kidsa Toppemyr er en klassisk 3- avdelingsbarnehage med 47- 48 barn. En småbarnsavdeling, to store avdelinger med aldersdelte grupper. Vi holder til i to hus i Toppe borettslag. Vårt uteområde byr på mangfold og variasjon. Barnehagen ligger i et boligområde med blokkbebyggelse, men like utenfor har vi kupert terreng i skog og mark med elv […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 22. januar 2020

100% VIKARIAT SOM PEDAGOGISK LEDER I KIDSA SLETTEBAKKEN

Kidsa Slettebakken er en flerkulturell barnehage med fokus på inkludering og fellesskap. Barnehagen har 4 avdelinger, to til små barn og to til store barn. Det er tre voksne på hver avdeling. Kidsa Slettebakken har kort avstand til flotte turområder. De ulike aldersgruppene i barnehagen besøker steder hvor avstand og terreng passer deres funksjonsnivå. Barnehagens […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 9. januar 2020

Assistent 100 % Kidsa Kokstad, vikariat

Kidsa Kokstad er en barnehage med 80 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen ligger idyllisk til med skog og turmuligheter på alle kanter. Vi har fokus på Mat Med Smak, friluftsliv og bærekraftig utvikling. I tillegg vektlegger vi trygg tilknytning og kvalitet på samspillet mellom voksne og barn.   Ansvarsområder Bidra til god omsorg og […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 6. januar 2020

Kidsa Øvre Sædal friluftsbarnehage søker midlertidig 65 % assistent

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.  Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 20. desember 2019

Vikariat som barnehagelærer, 20% stilling i Kidsa Toppemyr og 20% stilling i Kidsa Tertitten

Begge barnehagene er 3-avdelings barnehager plassert i Åsane. Vi har et stort fokus på lek og barns medvirkning i egen hverdag, og vektlegger at barna får oppleve gode relasjoner til andre barn og til de voksne i barnehagen. Begge barnehagene har kort vei til fine turområder som vi benytter oss av. Kvalifikasjoner: Barnehagelærerutdanning Grunnleggende datakunnskaper […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 4. desember 2019

100 % vikariat som barnehagelærer i Kidsa Toppemyr

Kidsa Toppemyr er en klassisk 3- avdelingsbarnehage med 47- 48 barn. En småbarnsavdeling, to store avdelinger med aldersdelte grupper. Vi holder til i to hus i Toppe borettslag. Vårt uteområde byr på mangfold og variasjon. Barnehagen ligger i et boligområde med blokkbebyggelse, men like utenfor har vi kupert terreng i skog og mark med elv […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 4. desember 2019