Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Fast 100% barnehagelærer Kidsa ladegården

Kidsa Ladegården er en Urban Frilufts barnehage med beliggenhet i Sandviken. De eldste barna (3-6 år) er på tur hver dag. De yngste barna bruker lekeplassen og nærmiljøet til sine friluftsopplevelser. Vi har to varmestuer ved Fjellveien som vi også besøker flittig. Vi søker en engasjert pedagog som har stor interesse for barn og friluftsliv. Vi ønsker å […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 16. april 2018

FAST 100% PEDAGOGISK LEDER I KIDSA SØLVBERGET

Kidsa Sølvberget har 2 avdelinger, en flott småbarnsavdeling og en 2-5 års avdeling, og ligger nydelig til i skogkanten like ved Stemmemyren idrettsanlegg. Kidsa Sølvberget utvikler prosjekter sammen med barna, har et stort fokus på trygg tilknytning og at barna skal medvirke. Vi vil være varme og tilstede i møte med barna. Kreativitet og eksperimentering […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 15. april 2018

Fast 200% stilling barnehagelærer Kidsa Haukedalen

Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine tur og skogsområder rundt oss.  Barnehagen har et stort uteområde med mye natur, som både utfordrer og gir muligheter til barnas lek. Per i dag er det 87 barn fordelt på 5 primærgrupper, hvor to grupper er med barn 1-3 år og tre grupper […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

FAST 100% BARNEHAGELÆRER KIDSA BRØNNDALEN

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

FASTE BARNEHAGELÆRERSTILLINGER I KIDSA SANDGOTNA

2 faste 100% stillinger som barnehagelærer Barnehagen har i dag 65 barn, fordelt på 3 grupper. En småbarns gruppe, en 1-6 års gruppe (delt i store og små) og en 3-5 års gruppe. Gruppene er på tur hver uke. Førskolegruppen har 2 turer i uken. Kidsa Sandgotna, to hus, «tett i tett», ligger i skogkanten […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

VIKARIAT 100% BARNEHAGELÆRER KIDSA ØVRE SÆDAL

Kidsa Øvre Sædal har kort vei til flotte turområder. Vi er en barnehage med ca. 90 barn fordelt på tre baser med barn i alderen 1-6 år. Barnehagen vektlegger friluftsliv, har egen lavvo, grillhytte, og ett velutstyrt friluftslager. Vi har fokus på trygg tilknytning og vil gjennom dette arbeidet bedre kvaliteten på samspillet mellom voksne […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

VIKARIAT 100% BARNEHAGELÆRER KIDSA LØVÅSBAKKEN

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

VIKARIAT 100% BARNEHAGELÆRER I KIDSA OSPELI

Kidsa Ospeli er en 2 avdelings nærmiljøbarnehage med plass til 40 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger fint til i skogkanten øverst i Fyllingsdalen. Barnehagen er spennende utformet med god romfølelse. uteområdet vårt består av både flatmark og skogsterreng som innbyr til variert lek og aktiviteter for alle aldersgrupper. Kvalifikasjoner: Barnehagelærer Grunnleggende datakunnskaper God […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

2 FASTE 100 % STILLINGER SOM PEDAGOGISK LEDERE

Kidsa Hylkje ligger på Hylkje helt nord i Åsane. Vi er pr i dag 156 barn fordelt på 4 baser. Basene er igjen oppdelt i 2 og 3 grupper. I tett tilknytning til barnehagen ligger Haugen, et naturområde som barnehagen disponerer. Her er det bålplass, samt en natursti laget av de ansatte i barnehagen. I […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

FAST 100% BARNEHAGELÆRERSTILLING KIDSA ØVRE SÆDAL

  Kidsa Øvre Sædal har kort vei til flotte turområder. Vi er en barnehage med 87 barn fordelt på tre baser med barn i alderen 1-6 år. Barnehagen vektlegger friluftsliv, har egen lavvo, grillhytte, og ett velutstyrt friluftslager. Vi har fokus på trygg tilknytning og vil gjennom dette arbeidet bedre kvaliteten på samspillet mellom voksne […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

2 FASTE barnehagelærere 100% Kidsa Hylkje

Kidsa Hylkje ligger på Hylkje helt nord i Åsane. Vi er pr i dag 153 barn fordelt på 4 baser. Basene er igjen oppdelt i 2 og 3 grupper. I tett tilknytning til barnehagen ligger Haugen, et naturområde som barnehagen disponerer. Her er det bålplass, samt en natursti laget av de ansatte i barnehagen. I […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

Midlertidig 100% barnehagelærer i Kidsa Vågedalen fra 01.08.18 til 30.11.18

Kidsa Vågedalen er en fire avdelings barnehage som ligger sentralt ved Laksevåg Senter. Vi har kort vei til skog og fjell, med gode turmuligheter og opparbeidet turplass. Vi har fokus på trygg tilknytting. Vårt satsingsområde er «Kommunikasjon, språk og tekst». I inneværende barnehageår vil vi også fokusere på vennskap og sosial kompetanse der utvikling av […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

vikariat 30 % barnehagelærer i Kidsa Nyhavn

Kidsa Nyhavn er en barnehage med ca. 40 – 42 barn i alderen 1-6 år. Barna er delt i tre aldersdelte grupper med faste voksne på hver gruppe. Hver gruppe ledes av en pedagogisk leder. Vi legger vekt på godt samarbeid på hele huset, med fokus på barnas beste. Barnehagen ligger på en høyde med […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

Fast 100% barnehagelærer i Kidsa Nyhavn

Kidsa Nyhavn er en barnehage med ca. 40 – 42 barn i alderen 1-6 år. Barna er delt i tre aldersdelte grupper med faste voksne på hver gruppe. Hver gruppe ledes av en pedagogisk leder. Vi legger vekt på godt samarbeid på hele huset, med fokus på barnas beste. Barnehagen ligger på en høyde med […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

VIKARIAT 100 % BARNEHAGELÆRER KIDSA FESTTANGEN

Kidsa Festtangen er plassert like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre og Indre Arna. Barnehagen har om lag 80 barn, fordelt på 5 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema- og fellesrom. Vi har en båt som vi brukes flittig til turer og transport, samt vår egen strandsone like ved barnehagen. Maritime aktiviteter er […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. april 2018

Fast 600% barnehagelærerstilling Kidsa Myrdal

Kidsa Myrdal søker etter 6 faste barnehagelærere til Kidsa Myrdal Kidsa Myrdal er en stor flott barnehage i Åsane. Barnehagen ligger innerst i Myrdalsvegen med kort vei til skog og fjell. Barnehagen er organisert i baser med mindre team. Vi har småbarnsbaser med barn fra 1-3 år, 3-4 års grupper, friluftsgruppe som er ute på […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. april 2018

Vikariat 20% pedagogisk leder Kidsa Øvsttun

Kidsa Øvsttun ligger 5 min fra bybanestoppet i Skjoldskiftet, stoppet etter Nesttun Senter. I vårt nærmiljø er det fremdeles noen” hundremeter skoger” og de benytter vi flittig i hverdagen. Kidsa Øvsttun  – veiviser til det gode liv under åpen himmel Kidsa Øvsttun har lange tradisjoner med friluftsliv. Mange års fokus på hva vi gjør sammen […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. april 2018

Fast 100 % barnehagelærer Kidsa Øvsttun

Kidsa Øvsttun ligger 5 min fra bybanestoppet i Skjoldskiftet, stoppet etter Nesttun Senter. I vårt nærmiljø er det fremdeles noen” hundremeter skoger” og de benytter vi flittig i hverdagen. Kidsa Øvsttun  – veiviser til det gode liv under åpen himmel  Kidsa Øvsttun har lange tradisjoner med friluftsliv. Mange års fokus på hva vi gjør sammen […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. april 2018

FAST 100% BARNEHAGELÆRER KIDSA ALLESTADHAUGEN

Kidsa Allestadhaugen er en veletablert barnehage i Fyllingsdalen nær Varden Idrettspark. Barnehagen har et stort uteområde med flotte grøntarealer og et nærmiljø som byr på fine tur –og lekeområder i fantastisk natur. Barnehagen har 60 barn fordelt på 4 grupper med barn i alderen 1-6 år. Vi har en delvis åpen planløsning der to og […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. april 2018

Fast 150 % barnehagelærer kidsa breistein

Kidsa Breistein er en barnehage med 7 grupper med barn i ulik alder. Barnehagen har et flott uteområde, som gir gode utfordringer til barn i alle aldre, og er inspirerende for voksne å arbeide i. Nærmeste nabo er Haukås skole, og like i nærheten er Leikvang stadion, NLA og Travbanen, samt fjell og sjø som […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. april 2018

FAST 100% BARNEHAGELÆRER KIDSA CHRISTINEGÅRD

Kidsa Christinegård er en liten nærmiljø barnehage med Fjellveien som nærmeste nabo. Barnehagen består av tre avdelinger, en for barn i alderen 1-3 år, en for barn i alderen 2-6 år, og en avdeling med barn i alderen 3 -6 år. Barnehagens unike beliggenhet og nærhet til naturen, sentrum og historiske områder bidrar til å […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. april 2018

FAST 100% BARNEHAGELÆRER KIDSA OLSVIKFJELLET

  Kidsa Olsvikfjellet er en treavdelings barnehage med beliggenhet i et villaområde vest i Olsvik. Vi har en flott og variert utelekeplass  med fine trær og en liten bekk. Deler av utearealet er nylig oppgradert. I tillegg har vi skog og mark i umiddelbar nærhet som vi bruker mye. I inneværende barnehageår 2017-2018 skal barnehagen delta […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. april 2018

FAST 100% BARNEHAGELÆRER KIDSA SLETTEBAKKEN

Kidsa Slettebakken ligger sentralt til ved Sletten senterer og bybanen i Årstad bydel. Vi har 58 barn i alderen 1-6 år. Vi har særlig fokus på mangfold og trygg tilknytning og jobber mye med barnas språkutvikling. Metoden «fra musikk til språk» står sterkt i vårt språkarbeid. Vi søker en barnehagelærer som har et ønske om […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 11. april 2018

fast 100 % barnehagelærer Kidsa tertitten

Kidsa Tertitten er en klassisk 3- avdelingsbarnehage med 44 barn. En småbarnsavdeling med 1-2 åringer og to avdelinger med 2-5 åringer. Vi ligger sentralt plassert på Tertnes like ved Tertnes skole. I nærmiljø har vi tilgang til flotte naturområder og sjø. Barnehagen har en stor kupert utelekeplass som innbyr til aktiv utfoldelse, sommer som vinter. […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 11. april 2018

100% barnehagelærer i Kidsa Midtbygda

Kidsa Midtbygda er en barnehage med 68 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen består av 4 grupper, to grupper med barn i alderen 1-3 år og to grupper med barn i alderen 3-6 år. Kidsa Midtbygda ligger rett ved Åsane Storsenter og Åsane kirke. I gangavstand fra barnehagen ligger Myrdal fotballbaner. Vi har gode muligheter […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 9. april 2018

100% vikariat for pedagogisk leder, Kidsa Midtbygda

Kidsa Midtbygda er en barnehage med 68 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen består av 4 grupper, to grupper med barn i alderen 1-3 år og to grupper med barn i alderen 3-6 år. Kidsa Midtbygda ligger rett ved Åsane Storsenter og Åsane kirke. I gangavstand fra barnehagen ligger Myrdal fotballbaner. Vi har gode muligheter […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 9. april 2018

20% vikariat barnehagelærer Kidsa Myrdal

Kidsa Myrdal er en stor flott barnehage i Åsane. Barnehagen ligger innerst i Myrdalsvegen med kort vei til skog og fjell. Barnehagen er organisert i baser med mindre team. Vi har småbarnsbaser med barn fra 1-3 år, 3-4 års grupper, friluftsgruppe som er ute på tur 4 dager i uken, og førskolegruppe hvor alle de […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 7. februar 2018