Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Vikariat 100 % barnehagelærerstilling i Kidsa Allestadhaugen

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 18. januar 2019

VIKARIAT 100% STILLING SOM BARNEHAGELÆRER I KIDSA ØVSTTUN

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 10. januar 2019

Vikariat barnehagelærer Kidsa Myrdal

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 8. januar 2019

70% FAST ASSISTENT I KIDSA SØLVBERGET

Kidsa Sølvberget er en fin liten barnehage med 27 barn og 7 ansatte, og nå søker vi en dyktig kollega til en nyopprettet stilling. Stillingen vil bli knyttet opp mot både barn 1-2 år og 2-6 år, og kan i perioder ha et særlig ansvar for kosthold og måltid i barnehagen og for vår satsing […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 2. januar 2019

RINGEVIKARER TIL KIDSA EIDSVÅG OG KIDSA SØLVBERGET

Kidsa Eidsvåg og Kidsa Sølvberget er to små barnehager med inntil 30 barn og vi har behov for noen dyktige vikarer som kan jobbe deltid og som kan ha mulighet for å jobbe faste dager. Sammen skal vi skape gode hverdager for barna. Hos oss står leken i sentrum og den voksne skal være en engasjert […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 2. januar 2019

VIKARIAT BARNEHAGELÆRER 100% I KIDSA EIDSVÅG

Kidsa Eidsvåg er en liten barnehage med to avdelinger og 30 barn, og et flott personale som samarbeider godt. Nå søker vi en dyktig barnehagelærer som vil jobbe sammen med oss i tiden fremover. Sammen skal vi skape gode hverdager for barna og spennende prosjekter. Hos oss står leken i sentrum og den voksne skal være en engasjert og aktiv deltager […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 29. desember 2018

Vikariat barnehagelærer 100% stilling i Kidsa Øyrane

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 11. desember 2018

Fast 100 % assistentstilling i Kidsa Inndalen fra 14. desember 2018 (endret prosentstilling)

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til Kidsa er å være anerkjennende, raus […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 3. desember 2018

VIKARIAT 40 % STILLINGER SOM BARNEHAGELÆRERE

Kidsa Hylkje ligger på Hylkje helt nord i Åsane. Vi er pr i dag 153 barn fordelt på 4 baser. Basene er igjen oppdelt i 2 og 3 grupper. I tett tilknytning til barnehagen ligger Haugen, et naturområde som barnehagen disponerer. Her er det bålplass, samt en natursti laget av de ansatte i barnehagen. I […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 6. november 2018

Fast 100% ASSISTENT STILLING I KIDSA HYLKJE

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 6. november 2018

100% Barnehagelærerstilling i Kidsa Olsvikfjellet

  Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 8. oktober 2018

Vikariat 20 % barnehagelærer stilling i Kidsa Christinegård

Kidsa Christinegård er en liten nærmiljø barnehage med Fjellveien som nærmeste nabo. Barnehagen består av tre avdelinger, en for barn i alderen 1-3 år, en for barn i alderen 1-6 år, og en avdeling med barn i alderen 3 -6 år. Barnehagens unike beliggenhet og nærhet til naturen, sentrum og historiske områder bidrar til å […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 1. oktober 2018