Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

 

Barnehagelærer i Kidsa Vågedalen

Vikariat 100 % stilling som barnehagelærer i Kidsa Vågedalen   Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.   Kjernen i vår relasjon til KIDSA […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 22. mai 2020

Midlertidig 100 % stilling som barnehagelærer i Kidsa Festtangen

Kidsa Festtangen er plassert like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre- og Indre Arna. Barnehagen har en egen strandsone og båt som brukes til turer og transport. Maritime aktiviteter er derfor en viktig del av barnehagens pedagogiske innhold. Barnehagen har om lag 80 barn, fordelt på 6 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema- […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 11. februar 2020

Vikariat som barnehagelærer i Kidsa Hylkje

Kidsa Hylkje ligger på Hylkje helt nord i Åsane. Vi har pr i dag 165 barn fordelt på 4 baser. Basene er igjen oppdelt i 2 og 3 grupper. Vi er en aktiv barnehage, og legger vekt på aktivitet gjennom hele barnehagedagen.    I tett tilknytning til barnehagen ligger Haugen, et naturområde som barnehagen disponerer. Her er det bålplass, samt en natursti som […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 11. februar 2020

Ringevikar Kidsa Festtangen

Kidsa Festtangen er plassert like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre- og Indre Arna. Barnehagen har en egen strandsone og båt som brukes til turer og transport. Maritime aktiviteter er derfor en viktig del av barnehagens pedagogiske innhold. Barnehagen har om lag 80 barn, fordelt på 6 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema- […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 6. februar 2020

100% vikariat Barnehagelærer stilling Kidsa Slettebakken

  Kidsa Slettebakken barnehage søker deg som barnehagelærer, stillingen er ledig fra 1. mars eller etter avtale Barnehagelærer. Godt norskspråk-muntlig og skriftlig. Har gode samarbeidsegenskaper. Har interesse for det flerkulturelle og bidra til et godt språkmiljø. Grunnleggende data-kunnskaper. Hovedansvarsområder Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold. Bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø Bidra til å […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 4. februar 2020

Midlertidig 100% barnehagelærer i Kidsa Øvre Sædal

Midlertidig 100% stilling som barnehagelærer i Kidsa Øvre Sædal friluftsbarnehage Kidsa Øvre Sædal friluftsbarnehage har 75 barn i alderen 1-5 år fordelt på tre avdelinger. Barnehagen er en friluftsbarnehage med lange tradisjoner knyttet til friluftsliv. Vi har en unik beliggenhet med variert terreng og flotte turområder like utenfor døren. Vi har fokus på trygg tilknytning og kvaliteten på samspillet mellom voksne og barn […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 29. januar 2020

Vikariat som barnehagelærer, 20% stilling i Kidsa Toppemyr og 20% stilling i Kidsa Tertitten

Begge barnehagene er 3-avdelings barnehager plassert i Åsane. Vi har et stort fokus på lek og barns medvirkning i egen hverdag, og vektlegger at barna får oppleve gode relasjoner til andre barn og til de voksne i barnehagen. Begge barnehagene har kort vei til fine turområder som vi benytter oss av. Kvalifikasjoner: Barnehagelærerutdanning Grunnleggende datakunnskaper […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 22. januar 2020

100 % vikariat som barnehagelærer i Kidsa Toppemyr

Kidsa Toppemyr er en klassisk 3- avdelingsbarnehage med 47- 48 barn. En småbarnsavdeling, to store avdelinger med aldersdelte grupper. Vi holder til i to hus i Toppe borettslag. Vårt uteområde byr på mangfold og variasjon. Barnehagen ligger i et boligområde med blokkbebyggelse, men like utenfor har vi kupert terreng i skog og mark med elv […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 22. januar 2020

100% vikariat som barnehagelærer ved Kidsa Sandgotna

KIDSA Sandgotna holder til to hus “tett i tett” i skogkanten bak Vestkanten Senter i Laksevåg bydel. Vi bruker nærmiljøet aktivt der barna får opplevelser i naturen og andre kulturopplevelser. Gjennom aktiv deltakelse skal barna få kunnskap om mat og ta vare på egen helse. Vi har aldersdelte grupper med de yngste barna på egen […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 9. desember 2019