Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

 

100% fast stilling som barnehagemedarbeider i Kidsa Erleveien

Kidsa Erleveien har sentral beliggenhet like i nærheten av Landåstorget i Årstad bydel. Barnehagen ligger i tettbebygd strøk med lett tilkomst og gode bussforbindelser fra nord og sør, samt kort avstand til bybanen ved Sletten senter. Barnehagen er mellomstor med 4 avdelinger og vel 70 barn. Barnas leke og oppholdsrom er store med god takhøyde, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 23. juni 2021

Vikariat 40% barnehagelærer i Kidsa Midtbygda Barnehage

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 16. juni 2021

Kidsa Midtbygda søker ny barnehagelærer!

Vi ønsker en fast 100% barnehagelærer i Kidsa Midtbygda Barnehage! Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 16. juni 2021

Barnehagemedarbeider Kidsa Ladegården fast 100%

  Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 8. juni 2021

Kidsa Ladegården, Pedagogisk leder fra 1.09.21

Fast 100 % stilling som pedagogisk leder i Kidsa Ladegården. Vi er en urban frilufts barnehage – med en barnehage beliggende «midt i smørøyet» i Sandviken. Vi har gangavstand til skog, fjell og sjø. Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 8. juni 2021

Ringevikar i Kidsa Breistein

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 8. juni 2021

Vikariat 30% og 70% barnehagemedarbeider i Kidsa Nyhavn

Kidsa Nyhavn ligger i Sandviken. Vi er nærmeste nabo til Gamle Bergen museum. Vi er en sentrumsnær barnehage, samtidig som vi er har lett tilgang til naturområder, både fjell og sjø. Vi benytter oss mye av Gamle Bergen sitt uteområde både sommer og vinter.     Hovedansvarsområder: Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 7. juni 2021

Fast 70% barnehagemedarbeider Kidsa Løvåsbakken

Kidsa Løvåsbakken ligger sentralt i Fyllingsdalen. Med natur, skog og fjell i vårt nærmiljø trenger vi ikke å gå langt for naturopplevelser og utfordringer tilpasset enhver alder. Det er 60 barn i barnehagen fordelt på 4 grupper. Våre konsepter er Go Green og bærekraftig utvikling, Mat med Smak, og fysisk aktivitet gjennom Jump. Vi søker […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 7. juni 2021

Ledig fast stilling som pedagogisk leder i Kidsa Festtangen

Kidsa Festtangen ligger like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre og Indre Arna. Barnehagen har en egen strandsone og båt som brukes til turer og transport. Maritime aktiviteter er derfor en viktig del av barnehagens pedagogiske innhold. Barnehagen har om lag 80 barn fordelt på 6 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema – […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 3. juni 2021

100% vikariat som barnehagemedarbeider/fagarbeider i Kidsa Breistein

Kidsa Barnehager driver barnehager på barnas premisser. Dette innebærer at det er det enkelte barns ønsker, behov og ressurser som legges til grunn for utviklingen av det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Kidsa Barnehager har et stort og inspirerende fagmiljø som bidrar til kontinuerlig utvikling. Gjennom systematisk kompetanseheving, metodisk evalueringsarbeid og aktiv læring av hverandres erfaringer, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 1. juni 2021

Vikariat 85% stilling som barnehagemedarbeider i Kidsa Haukedalen

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen. Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 26. mai 2021

Tilkallingsvikarer til Kidsa Haukedalen

  Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine tur og skogsområder rundt oss.  Barnehagen har et stort uteområde med mye natur som både utfordrer og gir muligheter til barnas lek. I Kidsa Haukedalen er det 88 barn fordelt på 5 avdelinger, hvor to grupper er med barn 1-2 år, en gruppe […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 26. mai 2021

100% fast stilling som barnehagelærer i Kidsa Erleveien

Kidsa Erleveien har sentral beliggenhet like i nærheten av Landåstorget i Årstad bydel. Barnehagen ligger i tettbebygd strøk med lett tilkomst og gode bussforbindelser fra nord og sør, samt kort avstand til bybanen ved Sletten senter. Barnehagen er mellomstor med 4 avdelinger og vel 70 barn. Barnas leke og oppholdsrom er store med god takhøyde, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 20. mai 2021

Ringevikarer til Kidsa barnehager i Fyllingsdalen

Kidsa Fyllingsdalen består av Kidsa Allestadhaugen, Kidsa Løvåsbakken, Kidsa Varden og Kidsa Ospeli. I våre barnehager skal barna oppleve en barnehagehverdag i trygge rammer, med gode muligheter for nye utfordringer og mestringsopplevelser. Vi legger til rette for gode leke- og aktivitetsmuligheter både inne og ute. Barna skal få gode møteplasser, der lek og vennskap får […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 18. februar 2021