Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

 

Vikariat 100% Barnehagelærer Kidsa Haukedalen

Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine tur og skogsområder rundt oss. Barnehagen har et stort uteområde med mye natur som både utfordrer og gir muligheter til barnas lek. Per i dag er det 90 barn fordelt på 5 primærgrupper, hvor to grupper er med barn 1-3 år og tre grupper […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. mars 2019

Vikariat 100% barnehagelærer Kidsa Haukedalen

Kidsa Haukedalen ligger nesten øverst i Haukedalen hvor vi har fine tur og skogsområder rundt oss. Barnehagen har et stort uteområde med mye natur som både utfordrer og gir muligheter til barnas lek. Per i dag er det 90 barn fordelt på 5 primærgrupper, hvor to grupper er med barn 1-3 år og tre grupper […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. mars 2019

Vikariat for barnehagelærer i Kidsa Midtbygda

Vikariat 100% stilling som barnehagelærer i Kidsa Midtbygda Kidsa Midtbygda er en barnehage med 68 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen består av 4 grupper, to grupper med barn i alderen 1-3 år og to grupper med barn i alderen 3-6 år.  Kidsa Midtbygda ligger rett ved Åsane Storsenter og Åsane kirke. I gangavstand fra […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 7. mars 2019

Vikariat 60 – 80% Kidsa Slettebakken

Vikariat som barne – og ungdomsarbeider/assistent i Kidsa Slettebakken Kidsa Slettebakken ligger sentralt til ved Sletten senterer og bybanen i Årstad bydel. Vi har 58 barn fordelt på fire avdelinger. Barnehagen har fokus på inkludering og flerkulturelt fellesskap. Hos oss lærer vi å ta vare på hverandre, se hverandre og leke med hverandre. Les mer […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 4. mars 2019

Vikariat 60 – 80% i Kidsa Slettebakken

Vikariat som barne – og ungdomsarbeider/assistent i Kidsa Slettebakken Kidsa Slettebakken ligger sentralt til ved Sletten senterer og bybanen i Årstad bydel. Vi har 58 barn fordelt på fire avdelinger. Barnehagen har fokus på inkludering og flerkulturelt fellesskap. Hos oss lærer vi å ta vare på hverandre, se hverandre og leke med hverandre. Les mer […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 4. mars 2019

100 % vikariat barnehagelærer Kidsa Hylkje

Kidsa Hylkje ligger på Hylkje helt nord i Åsane. Vi er pr i dag 157 barn fordelt på 4 baser. Basene er igjen oppdelt i 2 og 3 grupper. I tett tilknytning til barnehagen ligger Haugen, et naturområde som barnehagen disponerer. Her er det bålplass, samt en natursti som vi bruker mye. I tillegg er […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 26. februar 2019

Kidsa Myrdal Barnehagelærer 100% vikariat

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.   Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 26. februar 2019