Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

100% barnehagelærer i Kidsa Toppemyr

  Kidsa Toppemyr er en 3-avdelings barnehage plassert i to hus i Toppe borettslag i Åsane. Vi har et stort fokus på lek og barns medvirkning i egen hverdag. Vi jobber etter trygghetssirkelen, og vektlegger at barna får oppleve gode relasjoner til andre barn og til de voksne i barnehagen.   Vi jobber mye på […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 3. september 2018

Vikariat pedagogisk leder 50% stilling Kidsa Alletadhaugen

Vikariat pedagogisk leder 50% stilling i Kidsa Allestadhaugen Kidsa Allestadhaugen er en veletablert barnehage i Fyllingsdalen nær Varden Idrettspark. Barnehagen har et stort uteområde med flotte grøntarealer og et nærmiljø som byr på fine tur –og lekeområder i fantastisk natur. Vi har en delvis åpen planløsning der to og to avdelinger deler leke –og oppholdsareal […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 13. august 2018

2 vikariater 100 % barnehagelærer Kidsa Øyrane

Kidsa Øyrane ligger nydelig til i sentrum av Arna, med gode turområder og kun 8 minutter fra jernbanestasjonen. Barnehagen har om lag 113 barn, fordelt på 6 barnegrupper. Barnegruppene er aldersinndelt. Vi har egen kjøkkenansvarlig og har fokus på å tilby et sunt og variert kosthold. Bygget fremstår lyst og åpent med lekerom av variert […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 20. juni 2018

VIKARIAT 100 % BARNEHAGELÆRER KIDSA FESTTANGEN

Kidsa Festtangen har om lag 80 barn, fordelt på 5 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema- og fellesrom. Barnehagen er plassert like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre og Indre Arna. Vi har en båt som vi bruker til turer og transport, samt vår egen strandsone like ved barnehagen. Maritime aktiviteter er derfor […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 19. juni 2018