Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Fast 100% assistent Kidsa Inndalen

Kidsa Inndalen ligger sentralt på Minde og er organisert med 2 avdelinger. En avdeling for 1–3 år og en avdeling for 3–6 år. I vår barnehage skal personalet bidra til at barna får forståelse for felles verdier og normer og vi skal fremme samhold og solidaritet. Personalet jobber kontinuerlig med de voksnes evne til å […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 23. januar 2018

Fast 100% barnehagelærer Kidsa Sølvberget

Denne stillingen ble også lyst ut i desember, midt i julestria, og vi mottok da få søknader. Vi velger derfor å lyse ut stillingen på nytt. Kidsa Sølvberget er en to- avdelings barnehage som ligger nært skog og friluftsområder like ved Stemmemyren idrettsanlegg. Vi har en småbarnsavdeling og en 2-5 års avdeling. Vi jobber med […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 23. januar 2018

20% og 100% vikariat barnehagelærer Kidsa Festtangen

Barnehagen har om lag 80 barn, fordelt på 5 primærgrupper. Bygget er delt inn i ulike tema- og fellesrom. Barnehagen er plassert like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre og Indre Arna. Vi har en båt som vi bruker til turer og transport, samt vår egen strandsone like ved barnehagen. Maritime aktiviteter er derfor en […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 11. januar 2018

100% pedagogisk leder Kidsa Erleveien

Kidsa Erleveien ligger sentralt plassert på Landås, rett ved Landåstorget, og kort avstand til Sletten senter. Vi har fire avdelinger, to for små barn, og to for store barn. Disse blir tatt hånd om av femten kompetente medarbeidere. Vil tilbyr jobb for en som liker å ha personalansvar for sitt personale, er positiv og tydelig […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 2. januar 2018