Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Vikar 100% Barnehagelærer i Kidsa Kokstad

Kidsa Kokstad er sentralt plassert i et pulserende næringslivsområde, omkranset av skog og flotte friluftsområder. Pr. i dag er det 88 barn i barnehagen fordelt på seks grupper. Tre av gruppene er småbarn-grupper med barn i alder 1–3 år og to av gruppene er mellomgrupper med barn i alderen 3–5 år. Den siste gruppen er […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 6. november 2017

Fast 100% Barnehagelærer i Kidsa Olsvikfjellet

Kidsa Olsvikfjellet er en treavdelings barnehage med beliggenhet i et villaområde vest i Olsvik. Vi har en flott og variert utelekeplass med fine trær og en liten bekk. Deler av utearealet er nylig oppgradert. I tillegg har vi skog og mark i umiddelbar nærhet som vi bruker mye. Vi har trygg tilknytning som satsingsområde i […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 24. oktober 2017