Korona informasjon

Her finner du oppdatert informasjon om hvordan koronaviruset påvirker våre barnehager.

Rutiner for smittevern vil fortsatt ha påvirkning på det som skjer i barnehagen, men vi forener godt smittevern med god pedagogisk praksis.

Link til vår artikkel: «smittevern i det pedagogiske hverdagen»

Vårt smittevernsarbeid tar utgangspunkt i den statlige smittevernveilederen som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

De 3 viktigste grunnpilaren i veilederen for å hindre smitte:

  1. Ingen syke skal møte i barnehagen
    Link for ytterligere informasjon: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vare-i-barnehagen/
  2. God hygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak.

De ansatte skal unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming)

Hele avdelingen regnes som en kohort, og det skal tilstrebes avstand mellom kohorter.

Smittevernveilederen ligger opptil at barna er delt inn sin avdeling/kohort og det er satt begrensninger for samarbeid mellom avdelingene.

Ansatte skal begrense kontakten seg imellom, men barna skal selvsagt få god omsorg og trøst når de trenger det.

Trygghet og tilknytning

Å starte opp i barnehage er en stor overgang for barnet og familien. Vi tilrettelegger for at barna skal få en trygg og god start. I tilvenningsfasen gir vi ekstra omsorg og oppfølging, slik at barna opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Under høstens tilvenning forener vi smittevernreglene med vår egen standard for en god start med nasjonale råd for smittevern.

Tilvenning skal skje på den avdelingen/kohorten barnet skal tilhøre og foreldrene kan delta.

Så langt det er mulig, bør foresatte holde en meters avstand til andre foresatte og andres barn.

Hver barnehage gir nærmere informasjon.