Kidsa Barnehager får nye eiere

Kidsa AS, morselskapet til Kidsa Barnehager, er solgt til Kidprop AS.

Gjennom oppkjøpet vil Kidsa Barnehager bli en del av en landsdekkende organisasjon. Dette vil gi våre barnehager nye erfaringer og utviklingsmuligheter og styrke det faglige miljøet ytterligere.

Oppkjøpet vil ikke medføre endringer for foreldre og barn i Kidsa Barnehager. Den enkelte barnehage vil fortsatt drive sitt pedagogiske arbeid med utgangspunkt i barnas behov og ressurser.

Driften av Kidsa Barnehager vil videreføres gjennom Norlandia Care Group AS, som har de samme hovedaksjonærene som Kidprop AS. Norlandia Care Group driver i dag 135 barnehager i Norge, Sverige, Finland og Nederland, hvorav 56 barnehager i Norge, gjennom divisjonen Norlandia Barnehagene. Kidsa Barnehager vil dermed få en eier med betydelig erfaring med barnehager og som har langsiktige perspektiver for barnehagedrift.

Kidprop AS kjøper 97,08 prosent av aksjene i Kidsa AS fra Tore Andersen (TA Holding AS). Stiftelsen Vappus eier de resterende aksjene i Kidsa AS og vil få tilbud om å selge sine aksjer på samme vilkår som TA Holding AS. Overtakelsen vil bli gjennomført så snart Konkurransetilsynet har gitt nødvendige tillatelser.

For ytterligere informasjon kontakt personal- og administrasjonsdirektør i Kidsa Barnehager, Trine Samuelsberg: 945 03 904, trine.samuelsberg@kidsabarnehager.no