Informasjon om den siste tids mediesaker og tilsyn fra kommunen

Den siste tiden har Kidsa Barnehager fått mye dekning i Bergens Tidende vedrørende de økonomiske resultatene som fremkommer i regnskapene og fjorårets eierskifte. Saken har fått mye spalteplass, og vi har dessverre opplevd at mange av artiklene er unyanserte.

Som følge av mediesakene har Bergen kommune varslet at de skal gjennomføre et økonomisk tilsyn hos oss. Tilsyn fra myndighetene er et viktig bidrag i arbeidet vårt med å sikre et barnehagetilbud av høy kvalitet. Som offentlig finansiert velferdstjeneste har vi et spesielt stort ansvar for hvordan vi forvalter barnehagenes midler. Det er dermed naturlig at det følges med på hvordan vi forvalter dette ansvaret. Vi ser frem til det økonomiske tilsynet fra Bergen kommune. Resultatet vil bli delt på nettsiden vår så fort det er klart.

Bakgrunnen for mediesakene handler i stor grad om hvilken plass private barnehager skal ha i Norge. De private barnehagene har bidratt til at man har oppnådd tilnærmet full barnehagedekning og barnehager med høy kvalitet. Vi er stolte over Kidsa Barnehagers bidrag til det gode barnehagetilbudet vi har i Bergen. Brukerundersøkelsen i Bergen fra 2015 viser for eksempel at vi scorer tilsvarende eller bedre enn de kommunale barnehagene. Kidsa Barnehager har fokus på trygge rammer, utvikling og kvalitet – på barnas premisser. Dette har vi alltid prioritert, og det skal vi fortsette å prioritere, uavhengig av eierform.

Dersom dere skulle ha noen spørsmål knyttet til mediesakene den siste tiden, ta gjerne kontakt med meg på e-post inger.einan@kidsabarnehager.no Vi skal sørge for å svare på alle spørsmålene dere måtte ha.

Etter at dette er over håper vi at vi igjen kan få fullt fokus på kjerneoppgaven vår, nemlig å drive gode barnehager for barna våre.

Med vennlig hilsen

Inger Marie Guddal Einan
Daglig leder
Kidsa Barnehager