Informasjon i forbindelse med varsel om plassoppsigelse og streik.

 

I forkant av meklingen til årets tariffoppgjør i PBL har Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta meldt plassoppsigelse for tilsammen 341 medarbeidere i Kidsa Barnehager. Dette innebærer at alle våre 28 barnehager er rammet av plassoppsigelse og kan bli tatt ut i streik. Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom partene har fagforeningene varslet streik fra mandag 22.9.14. I mekling har partene blitt enige om at en eventuell streik først iverksettes tirsdag 23.09.2014.

 

Kidsa Barnehager håper på det sterkeste at partene blir enige under meklingen og at man unngår arbeidskonflikt. Samtidig er det nødvendig at vi forbereder oss på en eventuell streik, slik at vi sikrer nødvendig informasjon til berørte parter.

Basert på varsel om plassoppsigelse fra fagforeningene er Kidsa Barnehager nå i gang med å utarbeide en oversikt over hvilke barnehager som kan holde helt eller delvis åpent, og hvilke barnehager som må stenges. Beslutningen tas i samarbeid med daglig leder i barnehagen. Kidsa Barnehager vil søke å holde barnehagene åpen så mye som mulig, innenfor lovens rammer.

 

Streik i barnehagen rammer dessverre også barn og foreldre. Dersom barnehagen må stenge vil Kidsa Barnehager ikke kunne tilby dere barnehageplass i perioden streiken pågår. Innbetalt foreldrebetaling vil selvsagt bli refundert og det vil ikke påløpe ytterligere foreldrebetaling i den perioden barnehagen er stengt.

 

I barnehager med redusert drift vil dere som kunder få et redusert tilbud. Barnehagen vil bestrebe seg på å fordele det tilgjengelige barnehagetilbudet mellom kundene på en best mulig måte. Foreldrebetalingen vil bli avregnet i forhold til omfanget av tilbudet dere får.

 

I noen barnehager er streikeuttaket så lite at det ikke påvirker driften. Disse barnehagene vil være i ordinær drift og opprettholde et fullverdig barnehagetilbud.

 

Hver barnehage vil utarbeide spesifikk informasjon om driftstilbudet innen kort tid. Dere vil da få en konkret oversikt over hvilket tilbud barnehagen kan gi dere dersom det blir streik.

Vi ber dere ellers om å følge med i media og på www.pbl.no og på www.kidsabarnehager.no for løpende informasjon om resultatet i meklingen.

 

For ytterligere informasjon kan daglig leder i barnehagen kontaktes.

 

 

Med vennlig hilsen

Trine Samuelsberg (s)