Priser hos KIDSA Hylkje

HELDAGSPLASS

Foreldrebetalingen for 2023 er kr 3000 for heldagsplass.

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 100 % søskenmoderasjon

MATPENGER

Barnehagen tar inn matpenger som avklares med barnehagens samarbeidsutvalg.

Vi er en fullkostbarnehage, det vil si at alle måltid serveres i barnehagen.