Våre ansatte i Kidsa Hylkje

Politistasjonen - Politimestre

Eva Hoddevik
Eva 

Pedagogisk leder

Eva har lang erfaring fra barnehagelivet. Hun begynte i Kidsa Hylkje i 2018. Hun er en positiv, trygg, tilstedeværende og omsorgsfull dame. I arbeidet sammen med barna er hun lekende, nysgjerrig og anerkjennende. Eva er glad i å være ute og på tur. Hun er med i aktiv barnehage gruppen, og er Jumpansvarlig i barnehagen.

Kristine Bergesen
Kristine 

Barnehagelærer

Kristine har lang erfaring fra barnehage og begynte i Kidsa Hylkje i 2019. Hun er en rolig, smilende og trygg voksen som liker å være ute og på tur. Hun er pliktoppfyllende og tar medansvar for organisering av gruppen. I arbeidet sammen med barna er hun raus, kreativ, til stede, anerkjennende og omsorgsfull.

 

Josipa Vucik

Josipa 
Pedagogisk medarbeider

Josipa begynte i Kidsa Hylkje i 2018. Hun er en smilende, raus og en positiv dame som liker godt å være ute og på tur. Hun er humørfylt og sprudlende i samvær med både barn og kollegaer. I arbeidet sitt sammen med barna er hun kreativ, til stede, anerkjennende og er glad i formingsaktiviteter.

Mona Engeberg
Mona 

Pedagogisk medarbeider

Mona har lang erfaring fra barnehage. Hun begynte i Kidsa Hylkje i 2005. Hun er en omsorgsfull og raus dame som er glad i å være ute og på tur. I arbeidet sammen med barn er hun engasjert, til stede, anerkjennende, og ser hvert enkelt barn. Hun har ansvar for å lede fellessamlingene for hele barnehagen, og lager spennende og kreative treffpunkt for små og store. Mona leder også @ og er barnas verneombud på gruppen.

Politistasjonen - Spanere

Mari Presthus
Mari 

Pedagogisk leder

Mari har lang erfaring fra barnehageyrket og har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2014. Da hun tok førskolelærerutdanning hadde hun hovedvekt på kunstfagene. Mari er kreativ, glad i musikk, lek og samling. Hun brenner også for å skape gode lekemiljø for barna, og er opptatt av at rommene inviterer til lek.

Beate Blindheim Halseth
Beate 

Fagarbeider

Beate har et stort hjerte og deler raust ut gode klemmer til små og store. Hun er observant og opptatt av å møte barna på deres premisser, og legge til rette for at alle har det bra. Hun har et godt øye for det estetiske og trives med å tilrettelegge og gjennomføre formingsaktiviteter sammen med barna.

Annette

Barnehagelærer

Annette er utdannet barnehagelærer med fokus på natur, helse og bevegelse. Hun har flere år med erfaring fra barnehageyrket. Positiv, smilende og glad, med et godt øye for barnas beste.

Åshild Nygård

Åshild 
Pedagogisk medarbeider

Åshild er omsorgsfull, omgjengelig og har et behagelig vesen. Hun ser hvert enkelt barn og blir fort en trygg base for barna. Hun beholder roen i enhver situasjon og er samtidig effektiviteten selv. Åshild har lang erfaring fra barnehageyrket og er en ressurs for gruppen.

Rita Krasniqi

Rita 
Pedagogisk medarbeider

Rita begynte som vikar i Kidsa Hylkje i 2019. Hun er kreativ og hjelper gjerne barna med å få frem deres kreativitet. Rita er en positiv og stabil vikar som har mye omsorg for barna.

 

 

Politistasjonen - Etterforskere

 

Andrea 

Pedagogisk leder

Andrea startet i Kidsa Hylkje i august 2022. Hun er varm, raus, og har god humor. Hun har et trygt fang når barna trenger det, og er god på å se barnas behov og støtte der det trengs.

Andrea går helhjertet inn i leken, og hun trives godt ute på tur. Hun er barnas verneombud på gruppen.

 

Liv Kristiansen

Liv 
Fagarbeider/barnepleier

Liv har snart 30 års erfaring fra barnehager som fagarbeider. Hun har jobbet i Kidsa Hylkje siden åpningen i 2005. Liv er omsorgsfull, smilende og imøtekommende. Det er alltid plass til et til barn på fanget hennes. Liv er ansattrepresentant i samarbeidsutvalget i barnehagen.

Lene Beckstrøm

Lene 
Pedagogisk medarbeider

Lene er omsorgsfull, inkluderende og tålmodig. Hun ser hvert enkelt barn og er god på å møte de i følelsen. Hun er omgjengelig og sprer positivitet med sin smittende latter og mange sprell. Lene er en trygg og god voksenperson som man fort får tillit til.

Forskerstasjonen - Professorer

Linda Naurstad
Linda 

Pedagogisk leder

Linda har lang erfaring med barn, og har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2006. Hun er positiv, allsidig og engasjert i jobben sin, og hun er omsorgsfull og raus. Linda er opptatt av å se enkeltbarnet og elsker gode samtaler med dem. Hun liker å være kreativ, både inne og ute – og har fordypning i forming. Hun er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og dermed også en viktig brikke i barnehagens HMS-team

Camila

Barnehagelærer

Camila brenner spesielt for utvikling av språk. Hun liker å synge og vise ulike kulturer og språk for barna. Camila er omsorgsfull og liker å ha det gøy sammen med barna. Hun ser hvert enkelt barn som et unikt individ og prøver alltid å dekke barnas behov med et smil.

Agita Araja
Agita 

Pedagogisk medarbeider

Agita startet i KIDSA Hylkje i 2013. Hun er omsorgsfull, engasjert, raus og positiv. I arbeid med barn er hun nysgjerrig, tilstedeværende, snill og kreativ. Agita er effektiv og får mye gjort på kort tid.

Mona Kaspersen

Mona 
Pedagogisk medarbeider

Mona er opptatt av å skape gode og læringsrike lekemiljøer for barna, både inne og ute. Hun ser hvert enkelt barn, er omsorgsfull og er god til å få frem det beste i alle som er rundt henne.

Aferdita Krasniqi

Aferdita  
Pedagogisk medarbeider

Aferdita er omsorgsfull og opptatt av barns beste. Hun er løsningsorientert og positiv til det meste.

 

Forskerstasjonen - Forskere

Vibecke Sandvik
Vibecke 

Pedagogisk leder

Vibecke begynte i KIDSA Hylkje i 2007. Hun er omsorgsfull, trygg, smilende og imøtekommende. Sammen med barna trives hun godt med aktiviteter som dans og forming. Hun er kreativ og engasjert, og brenner for å lage gode rammer for barns lek. Hun er god på å se enkeltbarnet, og møter barna på en raus og anerkjennende måte.

Annette Ystebø Teigland
Annette 

Pedagogisk medarbeider

Annette har vært i KIDSA Hylkje siden 2008. Hun er trygg, omsorgsfull og tilstedeværende for barna, og møter de på deres premisser. Hun er kreativ, lekende og engasjert i arbeid med barna.

Gert Berg
Gert 

Pedagogisk medarbeider

Gert har lang erfaring fra Kidsa Hylkje, han begynte her i 2006. Gert er positiv og omgjengelig. Han er tilstede og trives i jobben sin. Han har alltid et fang tilgjengelig om det trengs. Han liker ekstra godt å tegne og spille spill med barna.

Isabell

Isabell har jobbet som ringevikar i Kidsa Hylkje i flere år. Nå er hun inne i et vikariat frem til sommeren. Hun er en rolig, leken jente. Hun har et fantastisk samspill med barna. Isabell er trygg og god og finner på mye gøy sammen med barna.

Brannstasjonen - Brannmestre

Ann-Kristin Pedersen
Ann-Kristin 

Pedagogisk leder

Anki har lang erfaring som pedagogisk leder og har videreutdanning i veiledning/mentoring og organisasjon og ledelse. Hun begynte i Kidsa Hylkje i 2016. Anki er en dyktig pedagog som er god på å organisere og tilrettelegge hverdagen til både barn og kollegaer. Hun er imøtekommende, raus, inkluderende og skaper god stemning. Anki er aktiv og engasjert. Hun har ansvar for Kidsa Hylkje sitt eget motbakkeløp og er med i aktiv barnehage gruppen. Hun er også sertifisert class-veileder. På fritiden er hun fotballkeeper.

Tonje

Pedagogisk medarbeider

Tonje startet i Kidsa Hylkje i 2023. Hun er tålmodig, raus, engasjert, kreativ og snill. Tonje har et stort hjerte for jobben sin og barna. I tillegg er ho utrolig god på å sette barna i fokus og se deres perspektiv

Karianne

Barnehagelærer

Karianne startet i Kidsa Hylkje høsten 2023. Hun er en sprudlende, varm og imøtekommende voksen som små og store fort blir glad i.

Karianne er kreativ og nytenkende, og finner på mye gøy sammen med barna. Hun trives godt aktivitet og er gruppens jumpansvarlig. Med Karianne i nærheten er det alltid god stemning!

Malin

Pedagogisk medarbeider

Malin begynte på Brannmestrene i januar 2023. Hun er en rolig jente som raskt fikk gode relasjoner til barna. Malin er kreativ, tålmodig, snill, engasjert og meget omsorgsfull. Malin trives veldig godt ute, samtidig som hun er utrolig god på å se når man trenger å sette seg ned blant barna og samles rundt en felles aktivitet inne. Vi er utrolig glade for at Malin kom til akkurat oss!

Josipa Vucik

Josipa 
Pedagogisk medarbeider

Josipa begynte i Kidsa Hylkje i 2018. Hun er en smilende, raus og en positiv dame som liker godt å være ute og på tur. Hun er humørfylt og sprudlende i samvær med både barn og kollegaer. I arbeidet sitt sammen med barna er hun kreativ, til stede, anerkjennende og er glad i formingsaktiviteter.

 

 

Brannstasjonen- Konstabler

Gunn Bente Espelid
Gunn Bente 

Pedagogisk medarbeider

Gunn Bente har lang erfaring fra å jobbe i barnehage. Vi var så heldig at hun valgte å bli en del av Konstablene i oktober 2019. Gunn Bente er omsorgsfull, stødig, rettferdig og tar i et ekstra tak der det trengs på basen. Hun er den kreative på gruppen og strikker/syr gladelig konkreter til eventyr og tema vi har gjennom året. Gunn Bente er Barnas verneombud i barnehagen.

Mai Reigstad

Mai 
Pedagogisk medarbeider

Mai har lang erfaring fra barnehagen, og har jobbet hos Kidsa Hylkje i 16 år. Mai er utrolig god på å ha et godt overblikk, se alle barnas og voksnes behov, og sørger for at alt man skal huske i løpet av en dag blir gjort. Hun har et godt fang de små alltid finner trøst og kos i, og hun tar seg gjerne tid til å flette håret deres, om hun får lov. Mai elsker å tulle og tøyse med barna, og dette blir alltid godt mottatt av barna som gjerne tøyser tilbake. Hun er en reser på kjøkkenet, og lager deilige lunsjretter til alle de søte små. Mai er ærlig, tullete, strukturert, morsom og kjærlig.

Elisabeth

Pedagogisk medarbeider

Elisabeth har lang erfaring i barnehage. Hun er omsorgsfull, snill og alltid i godt humør.

Hun trives veldig godt ute og brenner for at barna skal få mestringsfølelse gjennom å klare selv.

Elisabeth har alltid et fang til de som trenger det.

Brannstasjonen - Aspiranter

Divya Vikøren

Divya 
Pedagogisk leder

Divya er opptatt av trygg tilknytning og gode samlingsstunder. Hun er omgjengelig og flink til å skape et pedagogisk engasjement med de hun jobber sammen med. Divya har fordypning i pedagogisk ledelse. Hun er barnehagens ambassadør i kunnskap og innovasjon.

Ine Tolleshaug-Glenjen

Ine 
Barnehagelærer

Ine har jobbet mange år i barnehage og er opptatt av et godt foreldresamarbeid og trygg tilknytning. Hun er løsningsorientert, reflektert og profesjonell. Ine er også hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet for Kidsa barnehager, og har vært det siden januar 2017 i tillegg til å være ansatt som barnehagelærer i Kidsa Hylkje.

Bente

Pedagogisk medarbeider

Bente startet i Kidsa Hylkje i 2023. Hun er trygg, omsorgsfull, opptatt av barnas beste og har et smittende humør. Bente ser hvert enkelt barn og legger hverdagen til rette etter barnas behov. Hun har et stort fokus på barna og alltid et ledig fang.

 

Annette Eldevik
Annette 

Pedagogisk medarbeider

Annette har lang erfaring fra barnehage, og hun er en dyktig, strukturert og effektiv dame. Annette brenner for utetiden, og tar gjerne en fjelltur med barna. Hun er smilende, positiv og livlig, og sprer masse glede. Annette er imøtekommende, leken, kreativ og ikke minst raus med både barn, foreldre og kollegaer. Hun er jumpansvarlig på gruppen.


Tonje 

Pedagogisk medarbeider

Tonje har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2014. Hun er omsorgsfull, mild og leken sammen med barna. Hun er smilende, positiv og initiativrik i sitt arbeid. Hun er alltid tilstede for barna og barna liker henne svært godt.

Redningsskøyten - Redere


Nina 
Pedagogisk leder

Nina er rolig og omsorgsfull. Har kontroll og god oversikt på det meste som skjer i barnehagehverdagen. Hun er støttende i barnas lek og læring. Nina er glad i å være ute i naturen i all slags vær. Hun er ansattrepresentant i Su.

Anita Andersen Wasserfall
Anita 

Fagarbeider

Anita er positiv, kreativ, oppfinnsom og løsningsorientert. Hun er god på å se enkeltbarnet, og møter barna på deres premisser. Anita er smilende og imøtekommende, og har alltid et trygt og godt fang. Hun er verneombud i Kidsa Hylkje og har vært det siden januar 2018. Hun er systematisk og har god oversikt på HMS arbeidet i barnehagen, og er viktig i barnehagens HMS-team.

Birte Øverli
Birte 

Barnehagelærer

Birte begynte i Kidsa Hylkje høsten 2018. Hun er engasjert, driftig og leken, og liker spesielt godt å være ute. Birte er opptatt av å være til stede i her og nå situasjoner sammen med barna, og står for mye humørspredning og glede i hverdagen. Hun har fordypning i natur og uteliv og spesialpedagogikk. Birte leder Feltgruppen på Brannmestrene.

Trine Espelid

Trine 
Fagarbeider

Trine er trygg, varm og omsorgsfull og ser hvert enkelt barn. Trine er reflektert, kunnskapsrik og oppfinnsom. Hun har hovedansvar for maten på huset og inkluderer barna i vårt prosjekt «Mat med smak». Dessuten er hun en skikkelig handy dame som fikser det meste.

Redningsskøyten - Kapteiner

Tina 
Pedagogisk leder

Tina er en kunnskapsrik og engasjert dame med masse humor og omsorg for hvert enkelt barn. Tina beholder roen selv i stressende situasjoner. Kreativ, løsningsorientert, empatisk og inkluderende. Basens svenske innslag med interesse for kokkelering.

Ida 

Pedagogisk medarbeider

Ida begynte å jobbe i Kidsa Hylkje i februar 2022. Hun har jobbet på flere av gruppene våre, og denne våren har hun et engasjement på Matrosene. Ida er kreativ og engasjert. Hun er alltid positiv og imøtekommende, og møter alle med et smil.

Linn Mjåtveit Granstrøm

Linn 

Fagarbeider

Linn har øye for enkeltbarn og blir fort en trygg base for barna. Hennes behagelige vesen får frem det beste i de rundt henne – store og små. Linn er kreativ og oppfinnsom, og skaper spennende nye lekemiljø for barna. Gruppens foto- og Instagram-sjef. Hun er også tillitsvalgt for Fagforbundet, og derfor en viktig brikke i barnehagens HMS-team.

Redningsskøyten - Matroser

Charlotte Madsen Thormodsen

Charlotte 
Pedagogisk leder

Charlotte er trygg, varm og omsorgsfull. Hun er sertifisert COS-veileder og opptatt av å skape gode relasjoner mellom barna og de ansatte på gruppen. I tillegg til å være barnehagelærer er Charlotte også utdannet sosionom. Gruppens COS- veileder og fotballentusiast

Annette Rolland
Annette 

Pedagogisk medarbeider

Annette er kreativ og initiativrik. Hun er smilende, tilstedeværende og omgjengelig. Annette er opptatt av trygg tilknytning, og har alltid en ekstra plass på fanget sitt. Gruppens ildsjel/ansvarlige for Go Green og Mat med smak. Hun er også Jump kontakt på basen.

Anny Njøtøy

Anny
Vikar

Anny har lang erfaring fra barnehage. Hun er en god, snill og omsorgsfull dame. I arbeidet sammen med barna er hun tilstede, løsningsorientert og lærer gjerne bort ulikt håndarbeid til dem.

Ledelsen

Anne-Grete Lund Bakke
Anne-Grete 

Daglig leder

Anne-Grete er utdannet barnehagelærer, og har i tillegg mellomfag i pedagogikk og styrerutdanning. Hun har jobbet mange år i barnehage som pedagogisk leder, assisterende leder og som daglig leder fra 2014. Hun startet i Kidsa Hylkje i 2019. Anne-Grete er rolig, engasjert og rettferdig. Hun har god oversikt, er imøtekommende og løsningsfokusert. Hun brenner for lek og gode læringsmiljø.

Sissel Terøy Frøysland
Sissel 

Assisterende leder

Sissel er utdannet barnehagelærer og har lang fartstid i barnehage, først som pedagogisk leder i Kidsa Breistein, og siden som assisterende leder fra 2007. Hun har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2019. Sissel er positiv og omgjengelig, og har et stort løsningsfokus. Hun er nøyaktig og effektiv, og en god sparringpartner i alt vi lurer på. Hun elsker fjell og friluft, og er ofte på tur.

I permisjon

Renate Follnes

Renate 
Pedagogisk leder

Renate er en god og stødig pedagogisk leder. Hun er kunnskapsrik, innovativ, engasjert og tar enhver utfordring på strak arm. Det er få ting som setter en stopper for at ting kan gjennomføres, og her er Renate god på å se løsninger. Fra høyskolen har hun fordypning i pedagogisk ledelse. Hun er sertifisert class-veileder og er barnehagens ambassadør for kunnskap og innovasjon.

 

Therese Stenbakk Skei

Therese 
Pedagogisk leder

Therese har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2008. Hun er smilende, imøtekommende, omsorgsfull og møter barna på deres premisser. Hun er positiv til de rundt seg og er flink til å motivere og veilede både kollegaer og barn. Therese er tydelig i tilbakemeldingene, reflektert og løsningsorientert. Hun er med i aktiv barnehage gruppen, og trives godt på lange turer sammen med barna hvor de kan utforske naturen sammen. Hun har videreutdanning i veiledning.

 

Vikarer

Caroline 

Pedagogisk medarbeider

Caroline startet å jobbe som vikar i Kidsa Hylkje høsten 2021. Hun er en snill, god og raus person som er lett å bli kjent med. I arbeidet med barna er hun tilstede, omsorgsfull og varm. Caroline er pliktoppfyllende og engasjert, og får jobben gjort på en god måte.