Våre ansatte i Kidsa Hylkje

Politistasjonen - Politimestre

Eva Hoddevik
Eva Hoddevik

Pedagogisk leder

Eva har lang erfaring fra barnehagelivet. Hun begynte i Kidsa Hylkje i 2018. Hun er en positiv, trygg, tilstedeværende og omsorgsfull dame. I arbeidet sammen med barna er hun lekende, nysgjerrig og anerkjennende. Eva er glad i å være ute og på tur. Hun er med i aktiv barnehage gruppen.

Kristine Bergesen
Kristine Bergesen

Barnehagelærer

Kristine har lang erfaring fra barnehage og begynte i Kidsa Hylkje i 2019. Hun er en rolig, smilende og trygg voksen som liker å være ute og på tur. Hun er pliktoppfyllende og tar medansvar for organisering av gruppen. I arbeidet sammen med barna er hun raus, kreativ, til stede, anerkjennende og omsorgsfull.

 

Mona Engeberg
Mona Engeberg

Assistent

Mona har lang erfaring fra barnehage. Hun begynte i Kidsa Hylkje i 2005. Hun er en omsorgsfull og raus dame som er glad i å være ute og på tur. I arbeidet sammen med barn er hun engasjert, til stede, anerkjennende, og ser hvert enkelt barn. Hun har ansvar for å lede fellessamlingene for hele barnehagen, og lager spennende og kreative treffpunkt for små og store. Mona leder også @ på gruppen.

Josipa Vucik
Josipa Vucik

Assistent

Josipa begynte i Kidsa Hylkje i 2018. Hun er en smilende, raus og en positiv dame som liker godt å være ute og på tur. Hun er humørfylt og sprudlende i samvær med både barn og kollegaer. I arbeidet sitt sammen med barna er hun kreativ, til stede, anerkjennende og er glad i formingsaktiviteter.

Politistasjonen - Spanere

Renate Follnes
Renate Follnes

Pedagogisk leder

Renate er en god og stødig pedagogisk leder. Hun er kunnskapsrik, innovativ, engasjert og tar enhver utfordring på strak arm. Det er få ting som setter en stopper for at ting kan gjennomføres, og her er Renate god på å se løsninger. Fra høyskolen har hun fordypning i pedagogisk ledelse. Hun er sertifisert class-veileder og er barnehagens ambassadør for kunnskap og innovasjon.

Beate Blindheim Halseth
Beate Blindheim Halseth

Fagarbeider

Beate har et stort hjerte og deler raust ut gode klemmer til små og store. Hun er observant og opptatt av å møte barna på deres premisser, og legge til rette for at alle har det bra. Hun har et godt øye for det estetiske og trives med å tilrettelegge og gjennomføre formingsaktiviteter sammen med barna.

Lene Beckstrøm
Lene Beckstrøm

Assistent

Lene er omsorgsfull, inkluderende og tålmodig. Hun ser hvert enkelt barn og er god på å møte de i følelsen. Hun er omgjengelig og sprer positivitet med sin smittende latter og mange sprell. Lene er en trygg og god voksenperson som man fort får tillit til.

Politistasjonen - Etterforskere

Mari Presthus
Mari Presthus

Pedagogisk leder

Mari har lang erfaring fra barnehageyrket og har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2014. Da hun tok førskolelærerutdanning hadde hun hovedvekt på kunstfagene. Mari er kreativ, glad i musikk, lek og samling. Hun brenner også for å skape gode lekemiljø for barna, og er opptatt av at rommene inviterer til lek.

Liv Kristiansen
Liv Kristiansen

Fagarbeider/barnepleier

Liv har snart 30 års erfaring fra barnehager som fagarbeider. Hun har jobbet i Kidsa Hylkje siden åpningen i 2005. Liv er omsorgsfull, smilende og imøtekommende. Det er alltid plass til et til barn på fanget hennes. Liv er ansattrepresentant i samarbeidsutvalget i barnehagen.

Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

Barnehagelærer

Ine har jobbet mange år i barnehage og er opptatt av et godt foreldresamarbeid og trygg tilknytning. Hun er løsningsorientert, reflektert og profesjonell. Ine er også hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet for Kidsa barnehager, og har vært det siden januar 2017 i tillegg til å være ansatt som barnehagelærer i Kidsa Hylkje.

Åshild Nygård
Åshild Nygård

Assistent

Åshild er omsorgsfull, omgjengelig og har et behagelig vesen. Hun ser hvert enkelt barn og blir fort en trygg base for barna. Hun beholder roen i enhver situasjon og er samtidig effektiviteten selv. Åshild har lang erfaring fra barnehageyrket og er en ressurs for gruppen.

 

Forskerstasjonen - Professorer

Linda Naurstad
Linda Naurstad

Pedagogisk leder

Linda har lang erfaring med barn, og har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2006. Hun er positiv, allsidig og engasjert i jobben sin, og hun er omsorgsfull og raus. Linda er opptatt av å se enkeltbarnet og elsker gode samtaler med dem. Hun liker å være kreativ, både inne og ute – og har fordypning i forming. Linda er med på @krøll. Hun er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og dermed også en viktig brikke i barnehagens HMS-team

Agita Araja
Agita Araja

Assistent

Agita startet i KIDSA Hylkje i 2013. Hun er omsorgsfull, engasjert, raus og positiv. I arbeid med barn er hun nysgjerrig, tilstedeværende, snill og kreativ. Agita er effektiv og får mye gjort på kort tid.

Divya Vikøren
Divya Vikøren

Barnehagelærer

Divya er opptatt av trygg tilknytning og gode samlingsstunder. Hun er omgjengelig og flink til å skape et pedagogisk engasjement med de hun jobber sammen med. Divya har fordypning i pedagogisk ledelse og er jumpansvarlig i barnehagen.

Forskerstasjonen - Forskere

Vibecke Sandvik
Vibecke Sandvik

Pedagogisk leder

Vibecke begynte i KIDSA Hylkje i 2007. Hun er omsorgsfull, trygg, smilende og imøtekommende. Sammen med barna trives hun godt med aktiviteter som dans og forming. Hun er kreativ og engasjert, og brenner for å lage gode rammer for barns lek. Hun er god på å se enkeltbarnet, og møter barna på en raus og anerkjennende måte.

Annette Ystebø Teigland
Annette Ystebø Teigland

Assistent

Annette har vært i KIDSA Hylkje siden 2008. Hun er trygg, omsorgsfull og tilstedeværende for barna, og møter de på deres premisser. Hun er kreativ, lekende og engasjert i arbeid med barna.

Gert Berg
Gert Berg

Assistent

Gert har lang erfaring fra Kidsa Hylkje, han begynte her i 2006. Gert er positiv og omgjengelig. Han er tilstede og trives i jobben sin. Han har alltid et fang tilgjengelig om det trengs. Han liker ekstra godt å tegne og spille spill med barna.

Brannstasjonen - Brannmestre

Therese Stenbakk Skei
Therese Stenbakk Skei

Pedagogisk leder

Therese har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2008. Hun er smilende, imøtekommende, omsorgsfull og møter barna på deres premisser. Hun er positiv til de rundt seg og er flink til å motivere og veilede både kollegaer og barn. Therese er tydelig i tilbakemeldingene, reflektert og løsningsorientert. Hun er med i aktiv barnehage gruppen, og trives godt på lange turer sammen med barna hvor de kan utforske naturen sammen. Hun har videreutdanning i veiledning.

Birte Øverli
Birte Øverli

Barnehagelærer

Birte begynte i Kidsa Hylkje høsten 2018. Hun er engasjert, driftig og leken, og liker spesielt godt å være ute. Birte er opptatt av å være til stede i her og nå situasjoner sammen med barna, og står for mye humørspredning og glede i hverdagen. Hun har fordypning i natur og uteliv og spesialpedagogikk. Birte leder Feltgruppen på Brannmestrene.

Annette Eldevik
Annette Eldevik

Assistent

Annette har lang erfaring fra barnehage, og hun er en dyktig, strukturert og effektiv dame. Annette brenner for utetiden, og tar gjerne en fjelltur med barna. Hun er smilende, positiv og livlig, og sprer masse glede. Annette er imøtekommende, leken, kreativ og ikke minst raus med både barn, foreldre og kollegaer. Hun er jumpansvarlig på gruppen.

Tanita Kalsås
Tanita Kolås

Assistent

Tanita har bachelor i pedagogikk, og har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2017. Hun er rolig, tålmodig og omsorgsfull, og lytter og tar seg tid til hvert enkelt barn. Hun er glad i sang og musikk, og driver med musikk på fritiden. Tanita er positiv, inkluderende og svært tilpasningsdyktig. Hun er på Feltgruppen sammen med Birte.

Brannstasjonen - Konstabler

Ann-Kristin Pedersen
Ann-Kristin Pedersen

Pedagogisk leder

Anki har lang erfaring som pedagogisk leder og har videreutdanning i veiledning/mentoring og organisasjon og ledelse. Hun begynte i Kidsa Hylkje i 2016. Anki er en dyktig pedagog som er god på å organisere og tilrettelegge hverdagen til både barn og kollegaer. Hun er imøtekommende, raus, inkluderende og skaper god stemning. Anki er aktiv og engasjert. Hun har ansvar for Kidsa Hylkje sitt eget motbakkeløp og er med i aktiv barnehage gruppen. Hun er også sertifisert class-veileder. På fritiden er hun fotballkeeper.

Ina Marita Tuft
Ina Marita Tuft 

Assistent

Ina begynte som assistent i Kidsa Hylkje i starten av 2015. Ina er en engasjert energibunt med mange jern i ilden, og hun brenner for et kreativt og allsidig uteområde. Hun finner på gøye og lærerike aktiviteter med barna, spesielt i skogen og på tur. Hun ser lekemuligheter i det meste.

Ingse Bjørø Sæthre
Ingse Bjørø Sæthre 

Assistent

Ingse er inne fast hver fredag på basen, og er allsidig og tilpasningsdyktig. Hun har vært i Kidsa Hylkje siden 2018. Hun er i tillegg vikarlærer på en barneskole. Hun er ordensmenneske, noe vi drar god nytte av. Ingse er positiv, lyttende og anerkjennende i møte med barn. Videre er Ingse omsorgsfull og rolig, kvaliteter voksne og barn setter stor pris på.

Gunn Bente Espelid
Gunn Bente Espelid 

Assistent

Gunn Bente har lang erfaring fra å jobbe i barnehage. Vi var så heldig at hun valgte å bli en del av Konstablene i oktober 2019. Gunn Bente er omsorgsfull, stødig, rettferdig og tar i et ekstra tak der det trengs på basen. Hun er den kreative på gruppen og strikker/syr gladelig konkreter til eventyr og tema vi har gjennom året. Gunn Bente er Barnas verneombud i barnehagen.

Brannstasjonen - Aspiranter

Maren Sandvik
Maren Sandvik

Pedagogisk leder

Maren er en dyktig pedagogisk leder som har jobbet i Kidsa Hylkje i 10 år. Hun er leken, lærende og trygg, akkurat en slik voksen som barna trenger. Maren er opptatt av små barns trygghetsfølelse, og er kurset i COS. Dette bruker hun mye i arbeidet med de minste barna. Maren er god på å legge til rette for et godt læringsmiljø på gruppen, og tar barns medvirkning på alvor, noe som gjenspeiler det estetiske på gruppen og innhold på temaene gjennom året. Hun er en god leder som er flink til å delegere og inkludere de rundt seg. Maren er trygg, rolig, tullete og raus.

Mai Reigstad
Mai Reigstad

Assistent

Mai har lang erfaring fra barnehagen, og har jobbet hos Kidsa Hylkje i 16 år. Mai er utrolig god på å ha et godt overblikk, se alle barnas og voksnes behov, og sørger for at alt man skal huske i løpet av en dag blir gjort. Hun har et godt fang de små alltid finner trøst og kos i, og hun tar seg gjerne tid til å flette håret deres, om hun får lov. Mai elsker å tulle og tøyse med barna, og dette blir alltid godt mottatt av barna som gjerne tøyser tilbake. Hun er en reser på kjøkkenet, og lager deilige lunsjretter til alle de søte små. Mai er ærlig, tullete, strukturert, morsom og kjærlig.

Martine Dahle Kvingedal
Martine Dahle Kvingedal
Assistent

Martine er relativt fersk i barnehageyrket, men har tatt både små og store med storm på kort tid. Hun er egentlig utdannet cnc operatør og har jobbet som fagarbeider innenfor faget. Heldigvis for oss er Martine allsidig, handy og dreven. Hun er en en raus og trygg voksen for barna, som alltid har en plass ekstra på fanget og tid for litt ekstra kos og nærhet. Hun er full av gode idéer til aktiviteter med barna, og er en reser på å få de gjennomført. Martine er en energibombe som hver dag stiller på jobb med et stort smil, nytt giv og masse glede. Martine er i permisjon i 2022.


Tonje Hesjedal

Assistent

Tonje har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2014. Hun er omsorgsfull, mild og leken sammen med barna. Hun er smilende, positiv og initiativrik i sitt arbeid. Hun er alltid tilstede for barna og barna liker henne svært godt.

Redningsskøyten - Redere


Nina Mjåtveit
Pedagogisk leder

Nina er rolig og omsorgsfull. Har kontroll og god oversikt på det meste som skjer i barnehagehverdagen. Hun er støttende i barnas lek og læring. Nina er glad i å være ute i naturen i all slags vær. Hun er ansattrepresentant i Su.

Anita Andersen Wasserfall
Anita Andersen Wasserfall

Fagarbeider

Anita er positiv, kreativ, oppfinnsom og løsningsorientert. Hun er god på å se enkeltbarnet, og møter barna på deres premisser. Anita er smilende og imøtekommende, og har alltid et trygt og godt fang. Hun er verneombud i Kidsa Hylkje og har vært det siden januar 2018. Hun er systematisk og har god oversikt på HMS arbeidet i barnehagen, og er viktig i barnehagens HMS-team.

Aferdita Krasniqi

Aferdita Krasniqi 
Assistent

Aferdita er omsorgsfull og opptatt av barns beste. Hun er løsningsorientert og positiv til det meste.

Mona Kaspersen
Mona Kaspersen

Assistent

Mona er opptatt av å skape gode og læringsrike lekemiljøer for barna, både inne og ute. Hun ser hvert enkelt barn, er omsorgsfull og er god til å få frem det beste i alle som er rundt henne.

Redningsskøyten - Kapteiner

Tina Edgar
Pedagogisk leder

Tina er en kunnskapsrik og engasjert dame med masse humor og omsorg for hvert enkelt barn. Tina beholder roen selv i stressende situasjoner. Kreativ, løsningsorientert, empatisk og inkluderende. Basens svenske innslag med interesse for kokkelering.

Rita Krasniqi
Rita Krasniqi

Assistent

Rita begynte som vikar i Kidsa Hylkje i 2019. Hun er kreativ og hjelper gjerne barna med å få frem deres kreativitet. Rita er en positiv og stabil vikar som har mye omsorg for barna.

Trine Espelid

Trine Espelid
Fagarbeider

Trine er trygg, varm og omsorgsfull og ser hvert enkelt barn. Trine er reflektert, kunnskapsrik og oppfinnsom. Hun har hovedansvar for maten på huset og inkluderer barna i vårt prosjekt «Mat med smak». Dessuten er hun en skikkelig handy dame som fikser det meste.

Redningsskøyten - Matroser

Linn Mjåtveit Granstrøm
Linn Mjåtveit Granstrøm

Fagarbeider

Linn har øye for enkeltbarn og blir fort en trygg base for barna. Hennes behagelige vesen får frem det beste i de rundt henne – store og små. Linn er kreativ og oppfinnsom, og skaper spennende nye lekemiljø for barna. Gruppens foto- og Instagram-sjef. Hun er også tillitsvalgt for Fagforbundet, og derfor en viktig brikke i barnehagens HMS-team.

Annette Rolland
Annette Rolland

Assistent

Annette er kreativ og initiativrik. Hun er smilende, tilstedeværende og omgjengelig. Annette er opptatt av trygg tilknytning, og har alltid en ekstra plass på fanget sitt. Gruppens ildsjel/ansvarlige for Go Green og Mat med smak. Hun er også Jump kontakt på basen.

Charlotte Madsen Thormodsen
Charlotte Madsen Thormodsen

Pedagogisk leder

Charlotte er trygg, varm og omsorgsfull. Hun er sertifisert COS-veileder og opptatt av å skape gode relasjoner mellom barna og de ansatte på gruppen. I tillegg til å være barnehagelærer er Charlotte også utdannet sosionom. Gruppens COS- veileder og fotballentusiast

Ledelsen

Anne-Grete Lund Bakke
Anne-Grete Lund Bakke

Daglig leder

Anne-Grete er utdannet barnehagelærer, og har i tillegg mellomfag i pedagogikk og styrerutdanning. Hun har jobbet mange år i barnehage som pedagogisk leder, assisterende leder og som daglig leder fra 2014. Hun startet i Kidsa Hylkje i 2019. Anne-Grete er rolig, engasjert og rettferdig. Hun har god oversikt, er imøtekommende og løsningsfokusert. Hun brenner for lek og gode læringsmiljø.

Sissel Terøy Frøysland
Sissel Terøy Frøysland

Assisterende leder

Sissel er utdannet barnehagelærer og har lang fartstid i barnehage, først som pedagogisk leder i Kidsa Breistein, og siden som assisterende leder fra 2007. Hun har jobbet i Kidsa Hylkje siden 2019. Sissel er positiv og omgjengelig, og har et stort løsningsfokus. Hun er nøyaktig og effektiv, og en god sparringpartner i alt vi lurer på. Hun elsker fjell og friluft, og er ofte på tur.

Vikarer

Anny Njøtøy

Anny Njøtøy
Vikar

Anny har lang erfaring fra barnehage. Hun er en god, snill og omsorgsfull dame. I arbeidet sammen med barna er hun tilstede, løsningsorientert og lærer gjerne bort ulikt håndarbeid til dem.