Priser hos KIDSA Festtangen

HELDAGSPLASS

Foreldrebetalingen i 2023 følger disse satsene for en heldagsplass:

kr. 3 000 per måned fra 01.01.2023

Du kan søke om redusert foreldrebetaling for barnehageplassen. Informasjon om ordningene og inntektsgrensene finner du her.

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 100 % søskenmoderasjon

MATPENGER

kr. 350,- pr. mnd.