Om oss i KIDSA Festtangen

KONTAKT

Daglig leder

Frode Fjeldberg
Telefon: 92 29 30 99
Send e-post

BELIGGENHET OG NÆRMILJØ

Barnehagen ligger like ved Festtangen småbåthavn, midt mellom Ytre og Indre Arna. Vi har en liten båt som vi bruker til turer og transport. Det er viktig for oss at barna blir kjent i området og vi har derfor hyppige turer i nærmiljøet. I skogen, som ikke er langt unna, har vi laget oss en egen «eventyrskog» Med båten kan vi reise både til Indre Arna og Ytre Arna sentrum. Dette gir oss unike muligheter til å gi barna kjennskap til eget lokalmiljø.

Plassering på kart

offentlig TRANSPORT

Tog og buss fra sentrum
Tog til Indre Arna Stasjon og deretter linje 91 til Festtangen

Togrute Bergen-Arna

Buss fra sentrum
Fra sentrum til Åsane terminal og deretter linje 91 til Festtangen

Bussrute

Vi vektlegger

Vår unike beliggenhet med nærhet til både sjø og skog gir oss et mangfold av varierte opplevelser som er viktig for barn. Utelivet skal være en naturlig del av hverdagen og danner rammen for annet pedagogisk arbeid som trygg tilknytning, utviklings av språk, matematikk og andre fagområder som rammeplanen for barnehager pålegger oss å arbeide med.

I vår pedagogiske plattform tar vi utgangspunkt i en helhetlig tenking omkring barnets utvikling. Barnet påvirkes fra livets begynnelse, mens mennesket og miljø påvirker på sin side omgivelsene. Barn har krav på vår respekt og vår støtte i sin utvikling mot egen selvstendighet. Vi ønsker en pedagogisk virksomhet som tar utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, behov og meninger. Dette gir et godt grunnlag for barnas danningsprosess og utvikling i barnehagen. Gjennom medvirkning skal barna få tillit til egen tenking og troen på seg selv. Barna vil da stå rustet til å møte en annen hverdag i sitt neste læringsløp.

Kidsa Barnehagers verdier Anerkjennende, Raus og Tilstede er retningsgivende i arbeidet vårt og hvordan vi som ansatte i barnehagen skal være sammen med barna for å ivareta deres egenart. Dokumentasjon blir et viktig verktøy for oss i dette arbeidet og vi bruker derfor foreldreportalen MyKid for deling av informasjon og annet foreldresamarbeid. Som foreldre er dere hjertelig velkommen inn for å ta del i barnas opplevelser.

SATSINGSOMRÅDER OG FOKUSOMRÅDER

Lekende barn og voksne i lekende rom, ute- og inne.
Sammen med friluftsliv er det viktig for oss å ivareta barnas kultur og lek. I leken utvikles vennskap og med dette barnas sosiale kompetanse. Vi gir barna tid og rom til lek som settes i gang etter barnas initiativ, eller med støtte fra voksne i frilek og planlagte grupper. Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv og skal sammen med venner danne grunnlaget for barns meningsskaping og trivsel. Dette er en forutsetting for god læring og opplevelse av glede og mestring.

Vi tilbyr

Gode opplevelser til vanns og til lands
Vi har egen båt og 100 m strandlinje. Dette er en naturlig del av barnas lekeområdet. Hver høst har vi prosjektarbeid med særlig fokus på sjøliv. Øvrige perioder er det barnas interesser som er styrende for innholdet.

Vi har dyktig personal med mange års erfaring som har fokus på gode og trygge relasjoner til barn, foreldre og kollegaer. Alle tar jevnlig livredningskurs.
3 dager i uken serveres smøremåltid, øvrige dager er det varm lunsj. Vi har også gode turmål med tilrettelagte utelekeplasser i nærområdet som besøkes hver uke av ulike turgrupper.

Barnehagens organisering

Barnegruppen og personalet er organisert i to team som igjen deles i mindre grupper.
Storbarnsteam har sin base i blågarderobe og eget tilrettelagt lekeareal inne. Småbarnsteam har sin base ved rød garderobe. Teamene samarbeider om barna og om det fysiske rom.

Hvert team er igjen organisert i primærgrupper med fast personal på hver gruppe. Vi opplever at barna trives godt og at bygget innbyr til lek på tvers av grupper. Barna opplever tilhørighet til egen gruppe med sine primær voksne. Dette skaper trygge rammer og forutsigbarhet for barna. Primærgruppene har navn etter dyr som lever i sjøen og deles etter alder. Gruppene er ikke statisk da de påvirkes av opptaket fra år til år.

Kråkebolle- barn i alderen 4-5 år
Tangloppe – barn i alderen 3-4 år
Blåskjell – barn i alderen 2-3 år
Krabbe – barn i alderen 1-2 år

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat eller avtale et besøk.