Om oss i KIDSA Festtangen

KONTAKT

Daglig leder

Birgitte Flom
Telefon: 93 46 03 65
Send e-post

BELIGGENHET OG NÆRMILJØ

Barnehagen ligger ved sjøen midt mellom Indre og Ytre Arna. Vår nærmeste nabo er Festtangen småbåthavn. Vi har egen strandlinje og grillhytte på barnehagens uteareal, og kort vei til flere tilrettelagte utearealer som Kongleskogen, Nøtteskogen og Skytebanen. Med båten kommer vi oss ut i Arnavågen og Sørfjorden på fiske, og vi utforsker nærmiljøet. Osterøy, Indre Arna og Ytre Arna er kun en kort båttur unna og gir oss unike muligheter for å utforske vårt lokale miljø til lands og til vanns.

Plassering på kart

offentlig TRANSPORT

Tog og buss fra sentrum

Tog til Indre Arna Stasjon og deretter linje 91 til Festtangen

Togrute Bergen-Arna

Buss fra sentrum

Fra sentrum til Åsane terminal og deretter linje 91 til Festtangen

Bussrute

Vi vektlegger

Kidsa Festtangen er en Trygg havn i Arna. Trygghet er en forutsetning for all utvikling og læring, og hos oss møter alle barn og familier et kompetent personell som jobber systematisk med å skape en trygg hverdag ved hjelp av trygghetssirkelen.

Vår beliggenhet og våre fasiliteter gir et høyt fokus på gode opplevelser til lands og til vanns gjennom uteliv og sjøliv – på barnas premisser.

Hos oss står barna i sentrum. De skal oppleve en høy grad av medvirkning på egen hverdag i omsorg, lek, læring og utvikling. Personalet anerkjenner barnas uttrykk, er rause i møte med hvert unike barn, og er til stede i omsorg, felles opplevelser, lek og læring.

Sammen skaper vi den gode barnehagehverdagen. Barn og voksne virker- og påvirker hverandre i en vekselvis dans, og dannes i møtet med hverandre i et inkluderende fellesskap.

Vi jobber med prosjekter og progresjon basert på barnas interesser, kunnskaper, behov og erfaringer. Veien blir til mens vi går, og dokumentasjon er et viktig verktøy både underveis, men også for å synliggjøre den pedagogiske virksomheten ut til foreldre.

Å oppleve å bli sett og lyttet til gir en opplevelse av å være en viktig del av felleskapet. Det å få virke med- og på eget liv gir et godt selvbilde og tro på egen vitelyst, egne teorier og utforskertrang. Slik legger vi grunnlaget for livslang lyst til lek og læring.

Vi benytter foreldreportalen MyKid som plattform for informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem. Vår facebook-side og instagram-side gir også et innblikk i barnas barnehageløp.

SATSINGSOMRÅDER OG FOKUSOMRÅDER

Global fremtid gjennom FNs bærekraftsmål nr.3: God helse

God helse er grunnleggende for et godt liv. Gjennom vår satsing arbeider vi med pyskisk helse gjennom et inkluderende fellesskap som forebygger utestenging og mobbing. Å gi barn tillit og tro på egne egenskaper, ferdigheter, kunnskaper og erfaringer gir barn med et godt selvbilde. Dette er viktig for å føle seg som en likeverdig deltaker i et fellesskap.

Barnehagen er en arena hvor fellesskapet er vår viktigste kvalitet. Sammen lærer og utvikler vi oss, men vi skal være et fellesskap hvor gjensidig respekt og likeverd er en like naturlig del av barnas lek som de voksnes utøvelse av pedagogisk praksis. Vi skal alle virke sammen for å skape et godt psykososialt miljø hvor hver enkelt kan skinne i lys av at de er nettopp den de er.

Hos oss skal barna sette pris på utelivet i all slags vær, og få erfaringer og opplevelser med uteliv og sjøliv til lands og til vanns. Dette gir glede av et aktivt liv som fremmer god helse.

God helse følger oss inn i vårt arbeid med prosjekter basert på barns medvirkning. Og inn i arbeidet med våre konsepter Mat med smak, Jump og Go green.

Vi tilbyr

Trygg havn i Arna

Et dyktig personell med et pedagogisk arbeidssett tuftet på fire pilarer: Trygg tilknytning, barns medvirkning, lek=læring og realfag og estetikk. Vi er opptatt av å bidra til at barna skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Under slagordet «La oppdagelsene begynne!» arbeider engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere for at det skal bli virkelighet.

Fokus på uteliv og sjøliv gjennom bruk av båt, gummibåt, egen strandsone og nærmiljøet.

Personalet gjennomfører livredningskurs og førstehjelpskurs, og noen har båtførerbevis.

Hvert år gjennomføres det sjøvettuke med fokus på sikkerhet ved- og på sjøen.

Førskolegruppe for alle skolestartere.

Mat med smak

Vi er fullkost barnehage og tilbyr alle måltider i barnehagen. Barna skal få sunne, gode måltider basert på helsevernmyndighetenes anbefalinger. Vi har fokus på matglede og fellesskap.

Jump

Vårt konsept for fysisk aktivitet. Vi har som mål at barna skal oppleve glede, trivsel og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer inne og ute

Go green

Go Green er vårt miljøkonsept. Barna skal få kunnskap og erfaring samt bidra til et miljøvennlig samfunn.

QUEST

Hvert år setter vi, sammen med alle Norlandia og Kidsa barnehager, et særskilt fokusområde vi løfter frem og jobber med gjennom barnehageåret. I 2020 jobber vi med Global Fremtid. Hvert år i uke 5 markeres quest

Barnehagens organisering

Barnegruppen og personalet er organisert i to team; storbarnsteam nede, småbarnsteam oppe.

Teamene er organisert i tre primærgrupper med fast personal på hver gruppe. Vi opplever at barna trives godt og at bygget innbyr til lek på tvers av grupper. Barna opplever tilhørighet til egen gruppe med sine primærvoksne. Dette skaper trygge rammer og forutsigbarhet for barna.

Primærgruppene deles etter alder og modning. Gruppene er ikke statisk da de påvirkes av opptaket fra år til år.

Sjøpinnsvin: Førskolebarn 5 år

Kråkebolle: barn i alderen 4-5 år
Tangloppe – barn i alderen 2-4 år
Blåskjell – barn i alderen 2-3 år
Krabbe – barn i alderen 1-2 år

Blekksprut: barn i alderen 1 -2år

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat eller avtale et besøk.