Fast 100% barnehagelærer i Kidsa Tertitten

Kidsa Tertitten er en klassisk 3- avdelingsbarnehage med 42-45 barn. En småbarnsavdeling med 1-2 åringer og to avdelinger med 2-5 åringer. Vi ligger sentralt plassert på Tertnes like ved Tertnes skole.

I nærmiljø har vi tilgang til flotte naturområder. Barnehagen har en stor kupert utelekeplass som innbyr til aktiv utfoldelse sommer som vinter. Vi har fokus på trygg tilknytning og et godt leke – og læringsmiljø for alle barn. Barns medvirkning, lek, glede og humor er en viktig del av hverdagen. Kidsa sine konsepter Go GreenMat med Smak og Jump har stor plass i det daglige og gir oss en bærekraftig drift.

 

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer
 • Grunnleggende datakunnskaper

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å begeistre, skape engasjement og fellesskap
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Høy serviceinnstilling
 • Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø
 • Evne til å være i utvikling og til å reflektere over egen praksis
 • Motivasjon og evne til å arbeide med barn fra alle aldersgruppene som er representert i barnehagen
 • Anerkjennende, raus og tilstede

 

Vi tilbyr:

 • Stabil personalgruppe med mye og variert erfaring
 • Systematisk pedagogisk praksis som vi hele tiden legger stor vekt på å utfordre
 • Systematisk opplæring og veiledning av nyansatte
 • Mulighet til å være med å videreutvikle en spennende barnehageorganisasjon
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL
 • En profesjonell og samfunnsengasjert arbeidsgiver

 

Stillingens tittel: Barnehagelærer
Stillingsstørrelse: 100%
Varighet: Fast
Tiltredelse: 26.07.21

For ytterligere informasjon om stillingen:

Ta kontakt med daglig leder Irene Mathiassen på telefon 40 44 31 61 / 55 18 28 59

Søknaden skal sendes pr. epost til: irene.mathiassen@kidsabarnehager.no
Søknadsfrist: 20.05.21