Om oss i Kidsa Erleveien

KONTAKT

Daglig leder

Aina Kristin Thunestvedt
Telefon: 40 44 31 13
Send e-post

BELIGGENHET OG NÆRMILJØ

Kidsa Erleveien har sentral beliggenhet like i nærheten av Landåstorget i Årstad bydel. Barnehagen ligger i tettbebygd strøk med lett tilkomst og gode bussforbindelser fra nord og sør.

OFFENTLIG TRANSPORT

Buss: linje 2,3 og 21.
Bybane: 10 min. i gåavstand til nærmeste stopp v/ Sletten senter.

Vi vektlegger

I Kidsa Erleveien har lek og sosialt samspill en sentral plass i alle aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Vi vektlegger trygg tilknytning, vennskap, glede og positivt samspill høyt fordi vi vet at det er en forutsetning trivsel, utvikling og lærelyst hos barn. Gjennom aktiv og nær tilstedeværelse skal barna oppleve voksne som anerkjennende, varme og rause omsorgspersoner.

SATSINGSOMRÅDER OG FOKUSOMRÅDER

Trygg tilknytning
Det er aller viktigste i barnas liv er trygge relasjoner til nære omsorgspersoner. Etter foreldrene er de voksne i barnehagen ofte de første barna skal knytte kontakt med utenfor hjemmet. Derfor er vi opptatt av at barna får en trygg og god oppstart når de begynner i barnehagen. I vår barnehage skal barna gjennom hele barnehagetiden omgis av voksne som er trygge og anerkjennende omsorgspersoner. Barnehagen jobber derfor aktivt med og har høyt fokus på kvaliteten i samspillet mellom voksne og barn.

Flerkulturelt og språkstimulerende arbeid
Alle barn skal oppleve å få delta og være en del av et inkluderende fellesskap i barnehagen. For å sikre barn gode forutsetninger for sosialt samspill, læring og utvikling vil barnehagen ha fokus på og utvikle det flerkulturelle og språkstimulerende arbeidet.

Vi tilbyr

Kidsa Erleveien er en veletablert mellomstor barnehage med sentral beliggenhet i nærheten av Landåstorget. Barnas leke og oppholdsrom er store med god takhøyde, mye naturlig lys og er tilpasset aktivitet og lek for barn i alle aldre. Barnehagen benytter aktivt parker, naturområder i nærmiljøet på turer og utflukter.

Vi som jobber her har lang og allsidig erfaring med barn i alle aldre. Vi er trygge og positive voksne som ønsker å yte vårt beste for at barn, foresatte og ansatte opplever trygghet og trives i vår barnehage.

Barnehagens organisering

Kidsa Erleveien har 69 barn fordelt på 4 grupper av ulik størrelse. Vi har to småbarns grupper og to storbarns grupper. De minste barna har leke og oppholdsrom i barnehagens 2. etasje og de større barna ha leke og oppholdsrom i barnehagens 1. etasje.

Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer om barnehagen eller for å avtale et besøk.