Priser hos KIDSA Eidsvåg

HELDAGSPLASS

Kr 3 230 fra 01.01.2021

 

SØSKENMODERASJON

Denne blir beregnet automatisk:

  • For første barn betales vanlig pris
  • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
  • For barn nummer tre og flere får en 50 % søskenmoderasjon

MATPENGER

250,- kr per måned dekker alle lunsj- og fruktmåltid, samt drikke til alle måltid. Dette inkluderer et enkelt og godt ernæringsmessig varmmåltid i uken. Barna har kun med seg frokost hjemmefra.