Om oss i KIDSA Christinegård

KONTAKT

Daglig leder

Frode Fjeldberg
Telefon: 94 01 49 13
Send e-post

OFFENTLIG TRANSPORT

Bussnummer: Linje 10 og Linje 18

BELIGGENHET OG NÆRMILJØ

Barnehagen er en nærmiljø barnehage som ligger i flotte omgivelser i Sandviken like nedenfor Fjellveien, med Stoltzekleiven som nærmeste nabo. Med vår unike beliggenhet benytter vi oss flittig av naturen og nærmiljøet. Vi har også lett tilgang til alt Bergen tilbyr av kultur og opplevelser.

Vi vektlegger

Vi arbeider for å legge til rette for at barna i Kidsa Christinegård skal bli rike på opplevelser, lek og læring i trygge omgivelser.

Vårt mål er at barna skal få mulighet for læring og utvikling fra første dag de begynner hos oss, til de går videre i utdanningsløpet.

Trygg tilknytning

Trygge barn lærer best. Den første tiden barna går i barnehagen fokuserer vi på å gi dem en god start og tilvenning til livet i barnehagen. Barna møter tilstedeværende voksne som anerkjenner barnas følelser og som er oppmerksom på barnets behov. Personalet legger til rette for en trygg hverdag fylt av lek og sosial samhandling.

Utvikling av barns språk

Barna i Kidsa Christinegård skal hver dag møte et språkstimulerende miljø der personalet bevisst arbeider for at barna skal mestre språket og bruke språket aktivt. Førskolealderen er den viktigste utviklingsperioden for språktilegnelse. Språket har stor betydning for den sosiale, emosjonelle og intellektuelle utviklingen. Barnet lærer å forstå seg selv og omverdenen ved hjelp av språket. Personalet jobber systematisk med språkgrupper, tilrettelagt for enkeltbarns alder og modning. Vi bruker sang og musikk som verktøy i vårt arbeid med språk hos barna.

Friluftsliv og fysisk aktivitet

Vår unike beliggenhet og nærhet til naturen gir oss et mangfold av opplevelser og erfaringer som er viktig for barnas utvikling. Gjennom et aktivt uteliv gir vi barna tid og rom til lek, undring og til å bruke fantasien. Vi tilbyr en fast turdag i løpet av uken. Vi legger til rette for at barna skal få gode naturopplevelser tilpasset barnas alder og mestringsnivå.

Vi tilbyr

Kidsa Christinegård tilbyr barna en variert og innholdsrik hverdag hvor lek og vitelyst på barnas premisser står i sentrum. En gang i måneden samles vi til fellessamling der sang, musikk og fortellinger blir formidlet til barna. Dersom vi holder på med et tema gjenspeiler fellessamlingen dette. Vi er tilbyr et godt samarbeid mellom hjem og barnehage, hvor daglig kommunikasjon, foreldresamtaler og felles foreldremøter bidrar til det. Hver dag serverer vi smørelunsj med et variert utvalg av pålegg.

Barnehagens organisering

Kidsa Christinegård er liten barnehage med stor sjel. Vi er organisert i tre avdelinger: Skredderdalen, Stoltzen og Tippetue. To avdelinger oppe og en småbarnsavdeling nede. Vi samarbeider på tvers, og ser på oss selv som ett hus. Antall barn og alderssammensetning varierer noe fra år til år.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat eller for å avtale et besøk.