Ledige stillinger

Kidsa Barnehager er en tradisjonsrik barnehageaktør med 28 barnehager i Bergen. Organisasjonen har et stort og inspirerende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling. Hver barnehage har sitt unike preg som bidrar til et mangfoldig og variert barnehagetilbud til barn og foreldre i Bergen.

Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser.

Vikar barnehagelærer 20% i Kidsa Brønndalen

KIDSA Brønndalen ligger lyst og fint til på toppen av Brønndalsåsen. Området rundt oss er skjermet for trafikk, med fotballbane, lekeplass og naturområder like utenfor porten. Lekeplassen til barnehagen er stor og innbyr til variert lek og aktivitet for barna. Kidsa Brønndalen er en heldagsbarnehage med 47 barn fordelt på tre avdelinger. Vi har aldersdelte […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 12. september 2017

Fast 20% Barnehagelærer i Kidsa Tertitten

Kidsa Tertitten er en klassisk avdelingsbarnehage med 43- 44 barn. En småbarnsavdeling med 1 – 2 åringer og to avdelinger med 2 – 5 åringer. Vi ligger sentralt plassert på Tertnes, like ved Tertnes skole. Barnehagen har en stor kupert lekeplass som innbyr til aktiv utfoldelse sommer som vinter. Vi har et høyt aktivitetsnivå med […]

Les mer om denne stillingen » Publisert: 16. august 2017